Siirry pääsisältöön

Tietoa klotsapiinin käyttäjälle

Tällä sivulla on tärkeää tietoa klotsapiinin käyttäjälle. Sivulta löydät tietoa klotsapiinin käyttötarkoituksesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Saat tietoa myös käyttöön liittyvästä seurannasta ja muista asioista, joita tulee käytön yhteydessä huomioida. Klotsapiinin kauppanimiä ovat Leponex®, Froidir® ja Clozapine®.

Mihin klotsapiinia käytetään? 

Klotsapiinia käytetään psykoosin hoitoon ja ehkäisyyn.  

Miten klotsapiinia käytetään? 

Klotsapiinin annos on yksilöllinen. On tärkeää käyttää lääkettä lääkärin ohjeen mukaisesti. Tabletit otetaan joko tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä.  

Ota yhteys hoitopaikkaan mahdollisimman pian, jos et ole ottanut lääkettä yli 48 tuntiin.  

Miten käyttäjän terveyttä seurataan? 

Verikokeet 

Klotsapiinihoidon aikana otetaan verinäytteitä haittavaikutusten havaitsemiseksi. Verinäytteestä tutkitaan valkosolumäärää. Tämä tehdään siksi, että mahdollinen valkosolujen kato voidaan havaita ajoissa. Se on harvinainen ja vaarallinen haittavaikutus. 

Ensimmäisten 18 hoitoviikon ajan verikoe otetaan viikoittain. Tämän jälkeen se otetaan kerran kuukaudessa. Lääkäri voi tarvittaessa määrätä verikokeen tarkastettavaksi useamminkin.  

Infektio-oireet 

Liian alhainen valkosolumäärä altistaa vakaville infektioille. Jos sinulla on infektio-oireita, ota yhteyttä terveyskeskukseen tai päivystykseen ja kerro, että käytät klotsapiinilääkitystä.  

Kuume 

Korkea kuume voi nostaa klotsapiinin pitoisuutta. Kuumeen aikana lääkäri saattaa vähentää klotsapiiniannostasi määräajaksi. 

Älä vähennä tai lopeta lääkitystä omin päin. Mikäli lääkeannostasi lasketaan esimerkiksi terveyskeskuksessa kuumepäivien ajaksi, ota yhteyttä klotsapiinilääkityksestäsi vastaavaan hoitopaikkaan.  

Muista

Varmista, että sinulla on kotona kuumemittari. 

Muut seurannat  

Psykoosilääkkeitä käyttävien potilaiden verensokeria, rasva-arvoja, verenpainetta, pulssia, painoa, vyötärönympärystä, maksan toimintaa (ALAT), perusverenkuvaa (PVK) ja sydänfilmiä (EKG) seurataan skitsofrenian Käypä hoito -suosituksen mukaisesti.  

Kofeiini, tupakka ja alkoholi  

Kofeiinia sisältäviä juomia ovat esimerkiksi kahvi, tee, energiajuomat ja kolajuomat. Niiden runsas käyttö voi lisätä klotsapiinin pitoisuutta veressä ja aiheuttaa haittavaikutuksia.  

Jos tupakoit, yritä lopettaa tupakointi. Jos onnistut lopettamaan tai vähentämään tupakointia huomattavasti, esimerkiksi askista puoleen askiin, ota yhteyttä omaan hoitajaasi tai lääkäriisi. Lääkkeen tarve saattaa pienentyä tupakoinnin vähentyessä. Lääkärisi arvioi, pitääkö lääkeannosta muuttaa. 

Alkoholia ja muita päihteitä tulee välttää lääkityksen aikana.  

Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa  

Tieto klotsapiinin käytöstä on tärkeää esimerkiksi antibiootin valinnassa. Kerro lääkärille kaikki käyttämäsi lääkkeet. Ilmoita myös ilman reseptiä saatavat lääkkeet sekä luontaistuotteet, vitamiinit ja hivenaineet.

Lääkekortti on hyvä apuväline tähän. Siihen listataan kaikki käytössä olevat lääkkeet ja lääkkeen kaltaiset valmisteet, kuten vitamiinit, sekä niiden vahvuus ja annostus.

Mitä haittavaikutuksia klotsapiinilla voi olla? 

Klotsapiini voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Esimerkiksi väsymys voi heikentää suorituskykyä liikenteessä. 

Ilmoita voinnissasi tapahtuneista muutoksista hoitopaikkaasi. Alla on esimerkkejä yleisistä haittavaikutuksista, joihin voit itse vaikuttaa.  

Miten helpottaa mahdollisia sivuvaikutuksia? 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös