Skip to main content

Information för användare av klozapin

Tags: Psykos

Denna sida innehåller viktig information för de som använder klozapin. På sidan hittar du information om syftet med klozapin och eventuella biverkningar. Du får också information om hur man följer upp användningen och om annat som man bör beakta i samband med användningen. Handelsnamnen på klozapin inkluderar Leponex®, Froidir® och Clozapine®.

Vad används klozapin för? 

Klozapin används för att behandla och förebygga psykos.  

Hur används klozapin? 

Klozapindosen är individuell. Det är viktigt att läkemedlet används enligt läkarens anvisningar. Tabletterna ska antingen tas på fastande mage eller i samband med måltid.  

Kontakta ditt vårdställe så snart som möjligt om du inte har tagit läkemedlet på mer än 48 timmar.  

Hur övervakas användarens hälsa? 

Blodprov 

Under klozapinbehandlingen tas blodprover för att upptäcka biverkningar. I blodprovet kontrolleras antalet vita blodkroppar. Detta görs för att kunna upptäcka en eventuell förlust av vita blodkroppar i tid. Det är en sällsynt och farlig biverkning. 

Under de första 18 vårdveckorna tas blodprovet varje vecka. Därefter tas det en gång i månaden. Vid behov kan läkaren ordinera att blodprovet även tas oftare.  

Infektionssymtom 

För lågt antal vita blodkroppar exponerar för allvarliga infektioner. Om du har infektionssymtom, kontakta din hälsocentral eller jouren och berätta att du använder klozapin.  

Feber 

Hög feber kan öka klozapinkoncentrationen. Om du har feber kan läkaren minska klozapindosen för en begränsad tid. 

Du ska inte minska eller sluta medicineringen på egen hand. Om din läkemedelsdos sänks för feberdagarna exempelvis på hälsocentralen, ska du kontakta det vårdställe som ansvarar för din klozapinmedicinering.  

Kom ihåg

Se till att du har en febertermometer hemma. 

Övriga uppföljningar  

För patienter som tar antipsykotika följer man upp blodsocker, fettvärden, blodtryck, puls, vikt, midjemått, leverfunktion (ALAT), blodstatus (PVK) och hjärtfilm (EKG) i enlighet med God medicinsk praxis-rekommendationen för schizofreni.  

Koffein, tobak och alkohol  

Koffeinhaltiga drycker inkluderar till exempel kaffe, te, energidrycker och coladrycker. Ett stort intag av dessa kan öka klozapinkoncentrationen i blodet och orsaka biverkningar.  

Om du röker, försök att sluta röka. Om du lyckas sluta röka eller minska rökningen avsevärt, till exempel från en ask till en halv, kontakta din sjukskötare eller läkare. Behovet av läkemedlet kan minska när rökningen minskar. Din läkare gör en bedömning om dosen behöver ändras. 

Man ska undvika alkohol och andra rusmedel under medicineringen.  

Samverkningar med andra läkemedel  

Det är viktigt att känna till användningen av klozapin, när man till exempel väljer ett antibiotikum. Berätta för din läkare vilka läkemedel du tar. Nämn också alla receptfria läkemedel samt naturprodukter, vitaminer och spårämnen.

Läkemedelskortet är ett bra hjälpmedel för detta. På kortet listas alla läkemedel och läkemedelsliknande preparat som du använder, såsom vitaminer, samt deras styrka och dosering.

Vilka biverkningar kan klozapin ha? 

Klozapin kan orsaka biverkningar. Trötthet kan till exempel försämra prestationsförmågan i trafiken. 

Meddela eventuella förändringar i ditt tillstånd till ditt vårdställe. Nedan följer exempel på vanliga biverkningar som du själv kan påverka.  

Hur lindrar man eventuella biverkningar? 

Tags: Psykos

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. 

Nätterapi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av