Siirry pääsisältöön

Miten mielenterveyden ongelmat vaikuttavat seksiin?

On tavallista, että mielenterveyden ongelmien yhteydessä esiintyy seksuaalisten toimintojen häiriöitä.

Masennus 

Masennus ja seksuaaliset toimintahäiriöt esiintyvät usein samanaikaisesti ja vahvistavat toisiaan. Niistä voi seurata itsetunto-ongelmia, kuten arvottomuudentunnetta.

Masennukseen voi liittyä myös orgasmin viivästymistä, orgasmin saamisen vaikeutumista ja kyvyttömyyttä saada orgasmi. Myös puutumisentunne ja seksuaalisten mielikuvien väheneminen voivat olla osa masennusoireilua. Nämä mahdolliset vaikeudet eivät kuitenkaan muuta sitä tosiseikkaa, että seksuaalisuus ja seksi ovat tärkeä osa elämää, myös ihmisillä, jotka kärsivät masennuksesta.  

Masennuslääkitykseen liittyvät seksuaaliset toimintahäiriöt 

Osa masennukseen hoitoon käytettävistä lääkkeistä voi aiheuttaa tai lisätä kiihottumis- tai orgasmivaikeuksia, aiheuttaa erektiohäiriöitä sekä ja vähentää seksuaalista halua. Lääkehoitoa ei kuitenkaan kannata lyödä laimin, vaan kertoa asiasta hoitavalle lääkärille.  

Toisinaan apu saattaa löytyä lääkeannoksen laskemisesta, tai lääkkeen vaihdosta. On myös  olemassa masennuslääkkeitä, joilla ei ole juurikaan seksuaalisiin toimintoihin suuntautuvia haittavaikutuksia.. 

Kun masennus helpottaa, saattavat myös seksielämään liittyvät ongelmat helpottua. 

Ahdistus 

Ahdistuneisuushäiriöihin liittyy usein myös muita sairauksia, kuten esimerkiksi masennus tai riippuvuussairaus. On mahdollista, että seksuaalisen haluttomuuden syyt löytyvät näistä sairauksista tai ahdistuneisuudesta. 

Traumaperäinen stressireaktio ja siihen liittyvä voimakas ahdistus voivat aiheuttavat seksuaalisia ongelmia. Tämä on tyypillistä etenkin silloin, jos traumaan on liittynyt hyväksikäyttöä tai seksuaalista väkivaltaa.

Rauhoittaviin lääkkeisiin liittyvät seksuaaliset toimintahäiriöt 

Rauhoittavat lääkkeet saattavat aiheuttaa seksuaalihaittoja, kuten seksuaalisen halun puutetta tai vaikeutta saada orgasmi. Ahdistuksen hoitoon käytetään myös masennus- ja psykoosilääkkeitä, joiden mahdollisesti aiheuttamista ongelmista kerrotaan yllä ja alla. 

Psykoosi ja skitsofrenia 

Psykoosisairauteen voi liittyä seksielämän ongelmia, kuten  seksuaalisen halun puutetta. Sairauteen liittyy usein myös tunteiden latistumista ja vuorovaikutuksen ongelmia, jotka vaikuttavat myös seksuaalisuuteen.  

Psykoosilääkkeisiin liittyvät seksuaaliset toimintahäiriöt 

Pitkäaikaiseen psykoosilääkkeiden käyttöön liittyy melko usein seksuaalihaittoja. Tällöin on tärkeää yhdessä hoitavan lääkärin kanssa pohtia, miten näitä oireita voitaisiin helpottaa ilman että psykoosisairaus pahenee. Usein seksielämän ongelmia voidaan helpottaa lääkemuutoksilla. 

Kaksisuuntainen mielialahäiriö 

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalla mielialat vaihtelevat depression ja manian välillä. Aistiharhoja tai harhaluuloja voi myös esiintyä.  

Masennusjakson aikana seksuaalinen halukkuus saattaa olla vähäistä, kun taas maniajakson aikana se voi olla korostunutta. Maniajakson aikainen sairauteen liittyvä ylikorostunut hyvän olon tunne voi aiheuttaa ongelmia, mikäli lääkkeet jäävät ottamatta ja sairausjakso pitkittyy.  

Parisuhdeongelmat ja seksiongelmat ovat tyypillisiä erityisesti oireiden pahenemisvaiheessa. Masennusvaiheessa sosiaalinen elämä usein kapenee sekä ihmissuhteiden luominen ja niistä huolehtiminen vaikeutuu. 

Lääkitykseen liittyvät seksuaaliset toimintahäiriöt 

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa käytetään masennuslääkkeitä, mielialaa tasaavia lääkeitä sekä psykoosilääkkeitä. Näiden mahdollisesti aiheuttamista ongelmista kerrotaan yllä. 

Jos epäilet mahdollisia haittavaikutuksia, niin keskustele asiasta hoitavan lääkärisi kanssa, jotta asiaa voidaan helpottaa esimerkiksi lääkemuutoksilla.  

Persoonallisuushäiriöt 

Persoonallisuushäiriöön liittyy usein seksuaalisuuden ongelmia. Sosiaalinen elämä voi kaventua. Jos persoonallisuuteen liittyy epäluuloisia ajatuksia tai vaikeutta ilmaista tunteita, vaikuttaa se usein parisuhteeseen tai sen muodostamiseen. 

Riippuvuudet 

Päihderiippuvuus 

Yleisesti ottaen päihteet aiheuttavat seksiin liittyviä vaikeuksia, koska ne sotkevat aivojen mielihyväjärjestelmää. Pahin lopputulos on se, että seksissä ei mikään tuota mielihyvää.  

Päihderiippuvuus on aivojen sairaus, jossa viestijärjestelmä on vaurioitunut. Viestit eivät näin ollen kulje myöskään seksin aikana. Se, mikä luonnollisesti antaa seksuaalista mielihyvää, ei anna sitä enää tarpeeksi.   

Päihteiden vaikutukset voivat näkyä vielä vuosia käytön lopettamisen jälkeen. Päihteiden käytön yhteyttä on tutkittu muun muassa seksuaaliseen haluun, kiihottumiseen, orgasmiin ja seksielämän tyytyväisyyteen.   

Alkoholilla on todettu olevan suurempi vaikutus kuin huumeilla. Erityisesti tämä näkyy erektiossa. Huumeet vaikuttavat erityisesti orgasmin saavuttamisen vaikeuteen. Päihtyneenä ehkäisy unohtuu helposti. Myös keskenmenoriski ja lapsettomuus voivat olla seurausta päihteiden käytöstä.  

Porno- ja seksiriippuvuus 

Erilaiset riippuvuudet ovat lisääntyneet myös seksiin liittyvissä asioissa. Riippuvuus pornoon tai seksiin voi toimia esimerkiksi pakokeinona hankalasta elämäntilanteesta.

Porno- tai seksiriippuvuudessa kyky nauttia tavanomaisesta läheisyydestä ja seksuaalisuudesta kärsii. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös