Siirry pääsisältöön

Seksuaalisuus ja mielen hyvinvointi

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämän ajan. Seksuaalinen mielen ja kehon tasapaino on tila, jota voi edistää omalla toiminnallaan.

Mitä seksuaalisuus on? 

Seksuaalisuuteen kuuluu 

  • seksuaalinen kehitys 
  • biologinen sukupuoli 
  • juridinen sukupuoli 
  • seksuaalinen suuntautuminen 
  • sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja sen mukainen rooli 
  • lisääntyminen 

Seksuaalisuus voidaan kokea ja ilmaista monin eri tavoin: asenteissa, arvoissa ja uskomuksissa sekä suhteessa itseen ja toisiin.  

Seksuaalisuuden kokemisen ja ilmaisun muodot vaihtelevat kulttuurista toiseen. Siihen vaikuttavat lukuisat eri tekijät. 

Seksuaaliterveys 

Seksuaaliterveys on fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila suhteessa seksuaalisuuteen. Se ei ole pelkästään sairauden tai vajaatoiminnan poissaoloa. 

Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen. Tämä tarkoittaa, että mikäli haluaa, on mahdollisuus nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, riistoa tai väkivaltaa. 

Jotta hyvä seksuaaliterveys voidaan saavuttaa ja ylläpitää, tulee kaikkien ihmisten seksuaalioikeuksia kunnioittaa ja suojata. 

Mielenterveys ja seksuaalisuus 

Mielenterveyden häiriöiden yhteydessä esiintyvät seksuaalisten toimintojen häiriöt ovat tavallisia. Kiinnostus seksiin voi vähentyä tai korostua.

Myös lääkitys voi aiheuttaa seksuaalisen halun muutoksia sekä kiihottumis- ja orgasmiongelmia.

Hae rohkeasti apua mahdollisiin ongelmiin 

Mikäli nautinto on vain ajoittain hukassa eikä se haittaa seksielämää kokonaisuudessaan, voi ajatella, että kyseessä on vaihe. 

Suuremmissa ongelmissa on suositeltavaa tarkastella asiaa syvällisemmin ja selvittää oireiden syitä. Avun hakeminen voi tuntua vaikealta. Asiantuntevaa apua on saatavilla ja sitä kannattaa hakea matalalla kynnyksellä.

Seksuaalisuus osana minuutta 

Seksuaalisuus on kehittyvä, kasvava ja moninainen osa minuutta. Siihen liittyy käsitys itsestämme. Käsitykseen itsestämme vaikuttaa aiempi ja nykyinen vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa. 

Ihmiset saavat vauvasta lähtien palautetta itsestään. Se, miten on tullut kohdelluksi ja miten esimerkiksi kehoa on kosketettu, on osa seksuaalista minuutta. 

Seksuaaliseen minuuteen liittyvät myös roolit, joita meille annetaan ja joita omaksumme. 

Mieli vaikuttaa seksiin ja seksuaaliseen itsetuntoon

Seksuaalinen itseluottamus avaa mahdollisuuden nautinnolliseen seksiin. Rentous, itsensä kanssa sovussa olo, omaan pärjäävyyteensä luottaminen ja uskallus ilmaista se, mitä juuri nyt tarvitsee, ovat seksuaalista itseluottamusta. 

Itsensä kanssa sovussa oleminen mahdollistaa myös kumppanin toiveiden toteuttamisen. Tarvittaessa se auttaa myös vetämään rajoja. Terve itseluottamus auttaa myös epäonnistumisen sattuessa tai torjutuksi tulemisen hyväksymisessä. 

Mieli ja keho toimivat yhteen. Mikäli mieli ei ole mukana seksuaalisessa tilanteessa, saattaa käydä niin, että kehokaan ei lähde mukaan. Kiihottuminen ja orgasmin kokemus kaipaavat mielen ja kehon yhteistyötä.

Seksuaalisen itsetunnon vahvistaminen 

Toisinaan seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat, loukkaukset ja kaltoinkohtelu lukitsevat mielen seksuaalisuuden.

Seksuaalinen itsetunto on ajatuksia tai uskomuksia, jotka muuttuvat koko ajan. Sitä voi itse pyrkiä vahvistamaan. Seksuaalinen itsetunto vahvistuu, kun voi tuntea itse vaikuttavansa omaan elämäänsä. Pyri olemaan omassa elämässäsi pääroolissa.

Seksuaalisuus osana parisuhdetta 

Seksuaalinen hyvinvointi koetaan usein osaksi onnellista parisuhdetta. Onnellisuuden eteen kannattaa tehdä hyviä valintoja ja päätöksiä. 

Toisaalta seksuaalisuus on herkkä alue, joka paljastaa helposti sekä hyvinvoinnin että pahoinvoinnin myös parisuhteessa. 

Seksi parisuhteessa on yksi tapa ilmentää seksuaalisuutta. Läheisyys sekä seksuaalinen halu ja sen kokeminen ja näyttäminen vaikuttavat usein parisuhteen onnellisuuteen. 

Onko olemassa oikea määrä seksiä suhteessa?

On tärkeä muistaa, että seksuaalisuuden merkitys ja tarve seksiin toimintana vaihtelevat läpi elämän. Elämäntilanteiden muutokset sekä esimerkiksi sairastuminen ja ikääntyminen vaikuttavat väistämättä parisuhteen seksuaalisuuteen ja seksiin.  

Seksin määrä ei ole mittari seksuaaliselle tyytyväisyydelle suhteessa. Tärkeämpää on se, kuinka tyydyttävää tai riittävää seksi on elämäntilanteeseen nähden.  

Kaikki kohtaavat enemmän tai vähemmän vaikeuksia seksin suhteen. Ongelmien ratkaiseminen vaatii, että kaikki suhteen osapuolet ottavat asiasta vastuuta.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös