Siirry pääsisältöön

Tietoa seksuaalisuudesta

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämän ajan.

Mitä seksuaalisuus on? 

Seksuaalisuuteen kuuluu 

  • seksuaalinen kehitys 
  • biologinen sukupuoli 
  • Juridinen sukupuoli 
  • seksuaalinen suuntautuminen 
  • sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja sen mukainen rooli 
  • lisääntyminen 

Seksuaalisuus voidaan kokea ja ilmaista monin eri tavoin: asenteissa, arvoissa ja uskomuksissa sekä suhteessa itseen ja toisiin.  

Seksuaalisuuden kokemisen ja ilmaisun muodot vaihtelevat kulttuurista toiseen. Siihen vaikuttavat lukuisat eri tekijät. 

Seksuaaliterveys 

Seksuaaliterveys on fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila suhteessa seksuaalisuuteen. Se ei ole pelkästään sairauden tai vajaatoiminnan poissaoloa. 

Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen. Tämä tarkoittaa, että mikäli haluaa, on mahdollisuus nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, riistoa tai väkivaltaa. 

Jotta hyvä seksuaaliterveys voidaan saavuttaa ja ylläpitää, tulee kaikkien ihmisten seksuaalioikeuksia kunnioittaa ja suojata. 

Seksuaalisuus osana minuutta 

Seksuaalisuus on kehittyvä, kasvava ja moninainen osa minuutta. Siihen liittyy käsitys itsestämme.  

Käsitykseen itsestämme vaikuttaa aiempi ja nykyinen vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa. 

Ihmiset saavat vauvasta lähtien palautetta itsestään. Se, miten on tullut kohdelluksi ja miten esimerkiksi kehoa on kosketettu, on osa seksuaalista minuutta.  

Murrosikä on yksi erityisistä ajanjaksoista, joissa seksuaalisuudella on suuri merkitys minuuden kannalta.  

Seksuaaliseen minuuteen liittyvät myös roolit, joita meille annetaan ja joita omaksumme. 

Seksuaalisuus osana parisuhdetta 

Seksuaalinen hyvinvointi koetaan usein osaksi onnellista parisuhdetta. Onnellisuuden eteen kannattaa tehdä hyviä valintoja ja päätöksiä. 

Toisaalta seksuaalisuus on herkkä alue, joka paljastaa helposti sekä hyvinvoinnin että pahoinvoinnin myös parisuhteessa. 

Seksi parisuhteessa on yksi tapa ilmentää seksuaalisuutta. Läheisyys sekä seksuaalinen halu ja sen kokeminen ja näyttäminen vaikuttavat usein parisuhteen onnellisuuteen. 

Toisaalta on tärkeä muistaa, että seksuaalisuuden merkitys ja tarve seksiin toimintana vaihtelevat läpi elämän. Elämäntilanteiden muutokset sekä esimerkiksi sairastuminen ja ikääntyminen vaikuttavat väistämättä parisuhteen seksuaalisuuteen ja seksiin.  

Seksin määrä ei ole mittari seksuaaliselle tyytyväisyydelle suhteessa. Tärkeämpää on se, kuinka tyydyttävää tai riittävää seksi on elämäntilanteeseen nähden.  

Kaikki kohtaavat enemmän tai vähemmän vaikeuksia seksin suhteen. Ongelmat vaativat molemmilta vastuun ottamista.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.