Siirry pääsisältöön

Kriisi ja ihmissuhteet

Järkyttävä tapahtuma muuttaa usein ajattelutapoja sekä kokemusta siitä, mikä elämässä on tärkeää. Nämä muutokset saattavat myös heijastua ystäväpiiriin ja muihin ihmissuhteisiin.

Läheisten suhtautuminen voi muuttua, ja vuorovaikutukseen saattaa tulla uusia piirteitä. Suhteet voivat lujittua, mutta myös rakoilla.  

Jotkut ihmiset saattavat tulla entistä läheisemmiksi. Joihinkin toisiin yhteydenpito taas voi harventua. 

Kriisi nostaa tunteet pintaan 

Järkyttävät elämäntilanteet vaikuttavat turvallisuudentunteeseen. Ne saattavatkin aiheuttaa pelkoja ja vaikeuksia luottaa muihin ihmisiin.  

Vaikean elämäntilanteen seurauksena voi kokea eräänlaista irrallisuutta. Ihmiset tuntuvat etäisiltä ja vierailta, eikä kukaan oikein tunnu ymmärtävän elämäntilannetta. 

Tunteet ovat järkyttävän kokemuksen jälkeen usein pinnalla. Tunteiden ailahtelu, ärsytyskynnyksen madaltuminen sekä kiukun- ja raivonpuuskat voivat aiheuttaa hämmennystä läheisissä.  

Läheisten kanssa saattaa tulla suoranaisia riitoja. Monenlaiset asiat ja sanat voivat tuntua vääriltä tai loukkaavilta. 

Keskittymiskyvyn heikkeneminen saattaa vaikeuttaa keskustelun seuraamista ja siinä mukana olemista. 

Lisää tietoa kriisin aiheuttamista reaktioista saat täältä:

Kriisi voi heikentää luottamusta toisiin ihmisiin 

Erityisesti silloin, kun kriisi liittyy ihmissuhteeseen, voi toisiin luottaminen ja läheisyys muihin tuntua epämukavalta, ahdistavalta tai jopa täysin sietämättömältä.  

Luottamusta ja suhtautumista ihmisiin voi olla tarpeen rakentaa osittain uudestaan. Tälle työlle kannattaa antaa aikaa. Asian työstämiseen ja itseensä on hyvä suhtautua myötätunnolla.  

Joskus kriisi aiheuttaa lisääntynyttä riippuvuutta muista ihmisistä. Tämä on normaali reaktio ja laimenee yleensä ajan mittaan. 

Ihmissuhteisiin voi vaikuttaa myös voimakkaiden tunteiden ja järkyttävästä tapahtumasta muistuttavien asioiden välttely. Välteltävät asiat voivat olla pieniäkin. Joskus taas joku läheinen muistuttaa järkyttävästä tapahtumasta.  

Läheisten reaktiot voivat tuntua vaikeilta 

Toisaalta läheistenkin voi olla joskus vaikea suhtautua asiaan. Läheiset eivät ehkä tiedä, miten heidän olisi hyvä toimia. Ihmisten reaktiot saattavat olla hämmentäviä. Ne eivät välttämättä kuitenkaan tarkoita, että he eivät kunnioittaisi tilannettasi. 

On mahdollista, että ihmiset epäröivät kohtaamisessa kanssasi. Läheinen saattaa miettiä, osaako hän sanoa oikeita asioita tai olla kanssasi. Tällainen tunne voi toimia yhteydenpidon esteenä. Sinusta voi tuntua siltä, että muut ihmiset ovat hylänneet sinut.  

Voi olla, että läheisesi saattavat yrittää ratkaista ongelmasi tai pyrkiä selittämään sen pois. Se saattaa tuntua siltä kuin toinen ei olisi kuunnellut lainkaan. Toisten reaktioita on vaikea ennakoida. Voit joutua sanomaan suoraan: haluaisin, että vain kuuntelisit. 

Ihmiset saattavat sanoa tökeröitä asioita vahingossa tai tietämättömyyttään. Ongelmia voivat aiheuttaa varsinkin puutteellinen tieto ja kriiseihin liittyvät väärinymmärrykset.  

Mielipahaa aiheuttavat yleensä kommentit, jotka vihjaavat vaikean tilanteen kokeneen vastuuseen: miten sait itsesi sellaiseen tilanteeseen? Etkö muistanut tehdä sitä tai tätä? Nämä sanat voivat kuulostaa hyvin loukkaavilta. 

Läheiset ja vertaistuki voivat auttaa vaikeassa tilanteessa 

Läheisten tuella on suuri merkitys vaikeissa elämäntilanteissa. Perheenjäsenten ja ystävien kanssa puhuminen on yksi yleisimmistä selviytymiskeinoista. Jo pelkkä puhuminen helpottaa oloa. 

Surua ja murhetta ei voi kukaan ottaa pois, mutta sen voi jakaa. On myös tärkeää tietää, milloin ei halua puhua tai milloin joku ylittää omat rajat.​ 

Puhuminen voi tuntua vaikealta. Järkyttävä tilanne saattaa vaikeuttaa omien kokemusten sanoittamista. 

Muiden oletetut asenteet ja reaktiot voivat pelottaa. Saatat pelätä, että kuormitat muita puhuessasi asioistasi. Voit kuitenkin kertoa kuuntelijalle, että haluat vain sanoa asian ääneen. 

Myös kielteiset uskomukset itsestä voivat vaikeuttaa tuen hakemista ja saamista. Järkyttäviin tapahtumiin liittyy usein tarpeettomia syyllisyyden ja häpeän tuntemuksia. Sinussa, kokemuksissasi ja reaktioissasi ei kuitenkaan ole mitään vikaa. 

Monet hyötyvät myös vertaistuesta. Esimerkiksi erilaisissa ryhmissä voi tavata ihmisiä, joilla on samanlaisia kokemuksia. Suru saattaa olla helpompi kantaa yhdessä sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat käyneet läpi jotain samanlaista. 

Muista omat rajasi ihmissuhteissa 

On tärkeää, että käsittelet elämäntilannettasi omassa tahdissasi. Vaikka esimerkiksi muihin ihmisiin tukeutuminen ja puhuminen edistävät kriisistä toipumista, on myös tärkeää tietää, milloin et halua puhua tai milloin joku ylittää sinun rajasi.  

Jokaisella on oikeus sanoa ei. On tärkeää jakaa asioita, mutta voit valita, mitä jaat ja kenen kanssa. 

Joskus voi kuitenkin olla vaikeaa pyytää apua. Saatat ajatella, että sinun täytyy selvitä yksin. Silloin kuitenkin vaadit itseltäsi liikaa vaikeassa tilanteessa. Avun pyytäminen ei ole heikkouden merkki. Muiden ihmisten tuki voi auttaa sinua selviämään elämässä eteenpäin. 

Pidä huoli itsestäsi 

Arjen sujuvuudella on vahva yhteys mielen hyvinvointiin. 

Kun koet voivasi hyvin, sujuu arki ilman suuria ponnisteluita. Toisaalta mielekkäät arjen rutiinit ja säännöllinen vuorokausirytmi edistävät terveyttä. 

Voit vaikuttaa omaan hyvinvointiisi hyvin yksinkertaisilla, päivittäisillä asioilla. Liikunta, mielihyvä ja uni ovat arjen peruspalikoita. Toisen ihmisen läsnäolo ja sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä. Päivittäisen ravinnon laadulla on myös suuri merkitys mielialaan. 

Lisävinkkejä siitä, mitä voi itse tehdä löytyy täältä: 

Mitä voin itse tehdä? 

Omahoito-ohjelma itsenäiseen työskentelyyn  

Apua kriisitilanteen käsittelyyn saa myös Mielenterveystalon omahoito-ohjelmista, joita voi käydä läpi joko yksin tai yhdessä läheisen tai ammattilaisen kanssa. Nuorten kriisien omahoito-ohjelmasta saat erityisesti nuorille sopivaa apua elämän pieniin ja suurempiinkin kriisitilanteisiin. 

Voit käyttää omahoito-ohjelmaa  

  • itsenäisesti  
  • odotellessasi muuta hoitoa  
  • muun hoidon tukena  
  • muun hoidon jo loputtua  

Vaikeasta asiasta puhuminen 

Kriisin tai vaikean tilanteen keskellä on normaali reaktio vetäytyä tai tuntea olonsa yksinäiseksi. Alla olevalla videolla (3:26) psykologi antaa viisi vinkkiä, joiden avulla vaikeasta asiasta kertominen toiselle henkilölle voi helpottua. 

Video sisältää pohdintatehtäviä, joiden aikana kannattaa pysäyttää video ja tehdä muistiinpanoja. Se voi lisätä harjoituksesta saatavaa hyötyä. 

Milloin ja mistä apua?

Mikäli kriisin aiheuttama kuormitus tuntuu niin voimakkaalta, että voimavarasi eivät riitä sen käsittelemiseen, älä epäröi hakea apua! 

Ammattilaisen apu 

Ammattilaisen apu on tarpeen etenkin silloin, jos omat voimavarat, omahoidolliset ohjeet ja läheisten tuki ei riitä. Ammattilainen kuuntelee ja tukee. Yleensä pyritään myös löytämään yhdessä uusia näkökulmia ja keinoja hankalan tilanteen käsittelyyn. 

Apua voi hakea esimerkiksi 

  • terveysasemalta
  • koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta
  • työterveyshuollosta

Milloin ja mistä apua mielenterveyden ongelmiin?

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös