​​Vanhempien päihteiden käyttö aiheuttaa suurta haittaa perheelle. Lasten näkökulmasta on huolestuttavaa, että juominen tapahtuu yleensä kotona. Alkoholin ohella on muistettava myös muut päihteet, huumeet ja lääkkeiden väärinkäyttö sekä erilaisten aineidensekakäyttö. Vanhempien alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön liittyy suurentunut riski lapsen fyysisen ja emotionaalisen hoidon laiminlyöntiin ja kaltoinkohteluun. Vanhempien alkoholismi altistaa myös lasta päihteiden väärinkäytölle.

Päihdeongelmainen vanhempi herättää yleensä lapsessa monenlaisia ristiriitaisia tunteita, joita lapsen olisi hyvä päästä käsittelemään jonkun perheen ulkopuolisen aikuisen kanssa. Lapset ovat hankalassa tilanteessa, koska havaitsevat vanhempiensa kyvyttömyyden pitää huolta asioista mutta eivät voi ryhtyä perheen huoltajiksi. Seuraavassa joitakin lapsen tunnetiloja, joita vanhemman päihdeongelma voi lapsessa herättää:
 • Syyllisyys – Lapsi voi ajatella olevansa syyllinen äidin ja /tai isän juomiseen
 • Ahdistuneisuus – Lapsi voi olla jatkuvasti huolissaan kotitilanteesta ja pelätä vanhemman loukkaantumisia päihtyneenä. Lapsi voi myös pelätä vanhempien välisiä riitoja sekä riitojen tuomaa mahdollista väkivaltaa
 • Häpeää – Vanhemmat voivat antaa lapsen ymmärtää, että perheessä on jokin salaisuus, josta ei saa puhua. Lapsi ei kutsu kavereitaan kotiin
 • Hämmentyneisyys – Päihdevanhemman mielialat saattavat vaihdella äkillisesti rakastavasta vihamieliseen ja arki rutiineineen on ennakoimatonta
 • Vihaa – Lapsi voi tuntea vihaa juovaa vanhempaa kohtaan ja voi olla vihainen myös toiselle vanhemmalle, joka ei kykene suojelemaan tai tukemaan lasta
 • Masentuneisuus – Lapsi tuntee itsensä yksinäiseksi ja avuttomaksi eikä usko muutoksen mahdollisuuteen
Lapsi pyrkii usein pitämään vanhempien päihteiden käytön salaisuutena muilta aikuisilta, opettajilta, sukulaisilta tai ystäviltään. Mikäli lapsi ilmaisee huolta vanhempien voinnista tai toiminnasta tai hänen käyttäytymiseensä ilmaantuu seuraavanlaisia piirteitä, on syytä kysyä asiasta tarkemmin.
Seuraavassa mainitut lapsen käytöksen muutokset sekä oireet saattavat olla merkkejä siitä, että perheessä on päihdeongelmia tai muita perheen sisäisiä vaikeuksia, jotka vaativat ulkopuolista puuttumista lapsen tilanteeseen:
 • Alisuoriutuminen koulussa
 • Kavereiden puute ja luokkayhteisöstä vetäytyminen
 • Alkaa käyttäytyä aggressiivisesti tai alkaa näpistellä
 • Valittaa jatkuvia somaattisia oireita kuten päänsärkyä tai vatsakipua
 • Masentuneisuus, itsetuhoiset puheet tai itsetuhoinenkäytös
 • Alkoholin tai muiden päihteiden väärinkäyttö
Hae apua
Lasta voidaan aina auttaa ymmärtämään, ettei vanhemman päihteiden käyttö ole hänen vastuullaan, vaikka vanhempi ei itse hakisi apua ongelmaansa.
Voit hakea apua lastenneuvolan, sosiaalitoimen, kouluterveydenhuollon, terveyskeskuksen tai perheneuvolan kautta tai olla suoraan yhteydessä A-klinikan toimipisteisiin.
Tietolähteet ja lisätietoa aiheeseen