​Perhe = nuori voi määritellä että perheeseen kuuluvat esimerkiksi vanhemmat, isä/äitipuoli, isovanhemmat, tädit/sedät, joku muu läheinen aikuinen tai läheinen ystävä.

Perhetyö tarkoittaa kaikkea sitä yhteistyötäjossa on mukana ammattihenkilöitä, nuori,nuoren vanhemmat, sisarukset tai muita perheen jäseniä. Perhetyötä voidaan toteuttaa erilaisilla kokoonpanoilla. Tärkeää on että nuorelle kerrotaan jos esimerkiksi hänen vanhempiaan tavataan niin että nuori ei ole itse mukana tapaamisessa.

Perhetyön tarkoituksena on:

  • Saada lisää tietoa nuoren tilanteesta ja voinnista
  • Tukea vanhemmuutta
  • Tukea nuoren ja vanhempien välistä vuorovaikutusta
  • Mahdollistaa nuoren kuulluksi tuleminen
  • Löytää yhdessä keinoja kuinka kaikki osapuolet voisivat vaikuttaa positiivisesti nuoren hyvinvointiin

Perhetyötä voidaan toteuttaa niin kotona, vastaanotolla kuin puhelimessakin.