Handbok om kontroll över drickandet

Känner du att du använder för mycket alkohol? Vill du dra ner på drickandet? Eller sluta dricka helt? Den här handboken är avsedd för alla som oroar sig för sitt alkoholbruk.

Handbokens program är tydligt: steg för steg mot målet. Först hjälper vi läsaren att bedöma sin situation och sin konsumtionsnivå. I steg två utreder vi vilket mål – att sluta eller minska – som är bäst för honom eller henne. I steg tre genomför vi förändringen med hjälp av detaljerade anvisningar som följer livets normala rytm.

Till slut fokuserar vi på att upprätthålla den situation som åstadkommits och på att inte återgå till tidigare dryckesvanor. Situationen där det gäller att besegra en närstående människas alkoholproblem behandlas separat.

I slutet av handboken finns verktyg, till exempel självhjälpskortet, med vars hjälp du lätt kan observera ditt drickande. Det ska du alltid ha med dig och använda dagligen.

 
Vem är handboken avsedd för?

I Finland finns många människor som oroar sig för sitt alkoholbruk. De känner sig inte som...

1. Hur dricker du?

I det här avsnittet kan du bedöma din egen situation som alkoholanvändare. Genom att svara på en rad frågor får...

2. Följder av drickandet

Det viktigaste som den här handboken har att erbjuda är de åtgärder med vars hjälp du kan lära dig att ta kontroll över ditt...

3. Trappa ner eller sluta helt?

Ovan behandlades en hel del tråkiga saker. Ingen av oss blir ju kvar här ändå, oavsett vilken...

4. Att genomföra förändringen

I det här avsnittet fokuserar vi på att genomföra förändringen. Först kommer några första hjälpen-råd för dig som...

5. Att fortsätta med vad du åstadkommit

Att sluta dricka eller begränsa drickandet är inte så svårt i sig. Det svåra är att fortsätta med vad du...