Skip to main content

När och var kan jag få hjälp för psykiska problem?

Det är värt att söka hjälp för psykiska problem. Hjälp finns att få för många olika situationer. På den här sidan finns information som kan hjälpa dig bedöma vilken typ av hjälp som passar din eller en närstående persons situation.

När lönar det sig att söka hjälp?

Om du är orolig för din eller en närstående persons situation ska du söka hjälp så snabbt som möjligt. Det är lönar sig inte att spendera tid på att grubbla ifall hjälp behövs eller inte.

Följande symtom kan vara tecken på att situationen kräver hjälp:

 • att må psykiskt dåligt
 • svåra och besvärande känslor
 • många negativa känslor
 • få positiva känslor
 • avsaknad av känslor
 • besvärande upprepade tankar om olika saker
 • beteende som skadar en själv eller andra
 • svårigheter i vardagen (t.ex. på dagis, i skolan, på jobbet, på fritiden eller med att ta hand om barnen eller klara av rutiner)
 • svårigheter i människorelationer eller brist på intresse för människorelationer
 • svåra upplevelser eller en fortgående väldigt svår livssituation

Var kan man söka hjälp?

Begrunda de här frågorna för att finna rätt instans:

 • Hur ofta har jag symtom? Hur ofta upplever jag problem?
 • Hur mycket påverkar de vardagen? Hur mycket påverkar de min kontroll över livet?

Du kan till exempel göra ett symtomtest för depression eller symtomtest för ångest.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av