Tunnelukkojen omahoito

Tunnelukkojen hoito on omahoito-ohjelma, jossa opit

  • tunnistamaan omia erilaisia minätiloja eli moodeja ja niiden vaihteluita
  • löytämään uusia keinoja pärjätä hankalien tunteiden kanssa
  • suhtautumaan omiin haavoittuvuuden tunteisiin hyväksyvämmin
  • vähentämään itsesyytöksiä, itsen haukkumista ja korostuneita vaatimuksia.

Tunteet lukkiutuvat usein siksi, että niihin liittyy häpeän ja syyllisyyden tunteita. Oma suhtautuminen itseen muuttuu silloin vaativaksi tai rankaisevaksi. Tämän lukon avaaminen vapauttaa omaa ajattelua ja toimintaa.

Tässä omahoito-ohjelmassa saat ohjeita ja harjoituksia muutosta varten. Se sisältää myös videoita korjaavasta mielikuvatyöskentelystä. Videoista näet esimerkkejä moodien kehittymisestä ja niissä tapahtumista muutoksista.

Tunnelukot ja niiden tunnistaminen

Tunnelukot ovat lapsuudessa tai nuoruudessa opittuja haitallisia kokemisen tapoja. Ne voivat ilmetä esimerkiksi vaikeutena tunnistaa tai säädellä omia tunteita. Ne johtavat usein toistuviin vaikeuksiin ihmissuhteissa. Tunnelukkojen kanssa työskentely perustuu skeematerapian viitekehykseen. Skeematerapia on todettu tutkimuksissa tehokkaaksi monenlaisen psyykkisen oireilun hoidossa.

moodit ja niiden kanssa työskentely

Moodit ovat minän eri puolia, joihin sisältyy kullekin moodille ominaista toimintaa. Moodit voivat vaihdella nopeastikin. Tässä osiossa opit tunnistamaan eri moodeja ja niihin liittyviä tunnetilojen vaihteluita. Lisäksi opit ymmärtämään miksi tietynlainen tunnedynamiikka kehittyy.

Toimivan aikuisen avulla eteenpäin

Toimivan aikuisen moodin tarkoitus on ymmärtää ja hyväksyä haavoittuvuuttasi. Toimivan aikuisen moodi ymmärtää, mitkä ovat tarpeesi vihaisena ja miten vähentää vaativaa ja rankaisevaa suhtautumista itseesi. Tätä moodia voit vähitellen vahvistaa puhumalla itselle lempeästi ja ymmärtävästi.

 

Tämän oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä:

Helsingin Kaupunki (Hanna-Mari Hilden) ja HYKS Psykiatria. Kommentointiin ovat osallistuneet Johanna Anttila, Hanna Terävä ja Irma Karila.