Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä tunnelukot ovat?

Tunnelukot ovat lapsuudessa tai nuoruudessa opittuja haitallisia kokemisen tapoja. Ne voivat ilmetä esimerkiksi vaikeutena tunnistaa tai säädellä omia tunteita. Tunnelukot voivat johtaa toistuviin vaikeuksiin ihmissuhteissa.

Monilla on lapsuudessa ja nuoruudessa kokemuksia, joissa omiin tunnetarpeisiin ei ole vastattu. Mikäli nämä kokemukset ovat voimakkaita ja toistuvia, voi niiden seurauksena muodostua haavoittuvuutta. Sen myötä vastaavat tilanteet muodostuvat haastaviksi ja tunteiden kokeminen vaikeaksi.

Tunnelukkojen kanssa työskentely perustuu skeematerapiaan. Se on tutkimuksissa todettu tehokkaaksi tavaksi hoitaa monenlaista psyykkistä oireilua.

Omahoito-ohjelma auttaa sinua tunnistamaan tunteitasi sekä luomaan niihin hyväksyvää ja ymmärtävää suhdetta. Tunteiden kanssa on helpompi olla, kun oma suhtautuminen niihin muuttuu.

Muista

Tunnelukot ovat syntyneet lapsuuden tai nuoruuden kokemuksissa, joissa tunnetarpeisiin ei ole vastattu. Hyväksyvä ja ymmärtävä suhtautuminen omiin tunteisiin helpottaa oloa.