Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mistä tunnelukot johtuvat?

Tunnelukot syntyvät kokemusten ja henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten temperamentin pohjalta. Vääränlaista temperamenttia ei ole.

Etenkin vahvat kokemukset, joissa omiin tarpeisiin ei ole lapsuudessa ja nuoruudessa vastattu, voivat jäädä haavoittuvuudeksi. Moni on kokenut lapsuudessa ja nuoruudessa tilanteita, joissa omiin tunnetarpeisiin ei ole vastattu. ​​​​​​​

Olet saattanut kokea jotakin seuraavista

  • Et ole tullut rakastetuksi, hyväksytyksi, arvostetuksi tai huomioiduksi siten kuin olisit toivonut.
  • Olet tullut satutetuksi, vähätellyksi tai sivuutetuksi.
  • Et ole saanut omaa tilaa tai mahdollisuutta toimia, kuten haluat.
  • Olet joutunut olemaan liikaa toisia ja heidän tunteitaan varten.

Miksi haavoittavia kokemuksia syntyy?

Ympäristö on voinut olla selkeästi haitallinen. Voi myös olla, että sinusta huolehtivat aikuiset ovat tarkoittaneet hyvää, mutta eivät ole ymmärtäneet, mitä olisit tarvinnut.

Kaikilla ihmisillä on tarve tulla huomioiduksi, rakastetuksi, huolehdituksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kuin on. Kaikilla on tarve saada oma tila sekä turvallisuutta ja vakautta. Nämä tarpeet ovat perusinhimillisiä, eikä niissä ei ole mitään väärää. Kun tarpeeseen ei vastata, se satuttaa.

Temperamentti

Temperamentilla tarkoitetaan persoonallisuuden synnynnäistä eli biologista perustaa. Ihmiset eroavat synnynnäisesti toisistaan sen suhteen, miten he asioihin reagoivat. Toiset ovat esimerkiksi itkuherkempiä kuin toiset.

Kaikki tavat reagoida ovat yhtä arvokkaita, eikä vääränlaista temperamenttia ole olemassa. Jokainen ihminen on erilainen, ja jokaisella on yksilölliset tarpeensa.

Vääränlaista temperamenttia ei ole

Monet lapsuudessaan ja nuoruudessaan vaikeita asioita kokeneet uskovat ongelmien johtuvan siitä, että he ovat jo syntymästään asti olleet jotenkin vääränlaisia. Näin ei kuitenkaan ole. Lapset ja nuoret eivät ole vääränlaisia. Ongelmat syntyvät siitä, että tarpeet ja niihin vastaaminen eivät kohtaa.

Kasvatuksessa on tärkeää huomioida jokaisen lapsen kohdalla hänen erityisyytensä ja yksilölliset tarpeensa. Se voi joissain tilanteissa olla vaikeaa esimerkiksi olosuhteiden vuoksi.

Lapsen ja vanhemman temperamenttiero

Vanhemman ja lapsen tavat tuntea ja reagoida voivat myös olla erilaiset. Se hankaloittaa vanhemman kykyä ymmärtää lapsen tarpeita. Tätä kutsutaan temperamenttieroksi.

Esimerkiksi jos vanhemmalla on voimakas ja ulospäinsuuntautunut temperamentti, hänen voi olla vaikea ymmärtää varovaisen lapsen tarvetta tutustua uusiin asioihin hitaasti.

Vanhemman omat tunnelukot

Tavallisempaa on kuitenkin se, että vanhemman tai muun aikuisen oma tunnelukko vaikeuttaa omiin ja lapsen tunteisiin vastaamista. Tämä ei koskaan ole lapsen syytä tai lapsen hankaluudesta johtuvaa.

Muista

Lapset eivät ole vääränlaisia. Ongelmat syntyvät siitä, että lapsen tarpeet ja niihin vastaaminen eivät kohtaa.