Onni mittarissa

Tämän osion tavoitteena on auttaa hahmottamaan arjen toimintoja niiden voimavaroja tuottavasta ja kuluttavasta näkökulmasta.

Osio antaa tietoa mielialasta pidemmällä aikavälillä, mikä auttaa arvioimaan mahdollista muutostarvetta arjen toiminnoissa tai ajankäytössä.


Onni mittarissa -osiosta voi olla sinulle apua, jos kärsit joistakin seuraavista oireista:
  • ahdistuneisuus
  • levottomuus
  • uupumus
  • alakuloisuus
  • surumielisyys
  • kyvyttömyys nauttia

 
Huom! Jos tunnet, että lisäapu olisi tarpeen ja netin avulla työskentely sopii sinulle, voit hakeutua nettiterapiaan​. Nettiterapiaan tarvitset lääkärin lähetteen. ​

 Tutkimustietoa tyytyväisestä elämästä

Positiivisen psykologian tutkimus tarjoaa tietoa terveyden edistämisestä. Perinteinen psykiatrinen tutkimus on puolestaan tuonut hyödyllistä tietoa sairauksista. Erilaiset oireet eivät kuitenkaan aina tarkoita hoidettav​​​​aa sairautta ja siksi on hyödyllistä tutkia miten vahvistaa ja kehittää olemassaolevia voimavaroja.

Usein erilaiset psyykkiset oireet voimistuvat, kun voimavarat ovat kuluneet liikaa, toisinaan huomaamatta. Tällöin elämä voi pikkuhiljaa kaventua selviytymisen puolelle. Ihminen alkaa karsimaan aiemmista mukavista toiminnoista ja ihmissuhteista ikään kuin säästääkseen itseään. Vaikutus voi olla kuitenkin päinvastainen. Kun mukavat asiat elämässä vähenevät, mieliala laskee entisestään ja ahdistus voi lisääntyä.

2000-luvulla julkaistuissa tutkimuksissa on tullut esiin mielenkiintoista tietoa tyytyväisen elämän avaimista. Keskimääräistä tyytyväisemmät ihmiset näyttäisivät keräävän elämäänsä tietoisesti positiivisia kokemuksia. Ihmissuhteiden tärkeys korostuu heidän arjessaan ja sosiaaliset suhteet toimivat heidän voimavaranaan. Taloudellisesti he sijoittavat kokemuksiin tavaran sijasta eikä taloudellinen menestys ollut tutkimuksissa merkittävässä asemassa onnellisuuden osoittaja.

Elämäänsä tyytyväiset ihmiset panostavat ennenkaikkea heidän mielenkiintoa ylläpitävään toimintaan. Toimintaan johon voi uppoutua ja joka on palkitsevaa ja heidän kykyjensä mukaista. Heidän arvio omasta itsestään ei perustu muiden näkemyksiin. He määrittelevät itsensä oman arvionsa mukaan.

Se, että on löytänyt elämälleen tarkoituksen, merkityksen ja kokee palvelevansa suurempaa tarkoitusta on vahvasti liitetty keskimääräistä tyydyttävämpään elämään. Kyky antaa nopeasti anteeksi ja löytää kiitollisuuden aiheita omasta elämästä näyttää lisäävän kokemusta hyvästä elämästä. Kiinnostus omaan henkiseen kasvuun sekä halu toteuttaa hyviä tai altruistisia tekoja on myös liitetty onnellisuuden kokemukseen. (M.Seligman, Gilbert)

Positiivinen psykologia on kohdistanut kiinnostuksensa hyveisiin keinona vahvistaa hyvinvointia edistäviä päämääriä ihmisen elämässä. Hyveet voidaan nähdä osana merkityksellisen elämän tai arvokeskeisen elämän perustaa. Hyveitä on vaalittu vuosituhansien saatossa eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa. Niiden on huomattu olevan kohtalaisen samanlaisia kulttuurista riippumatta. Hyveet ovat perusta monipuoliselle ja hyvinvointia edistävälle ajattelulle- sekä toiminnalle. Hyveitä ovat klassisen jaon mukaan mm. viisaus, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus. Näihin Seligman liittää lisäksi hengellisyyden ja rakkauden tai inhimillisyyden (humanity) hyveet.​​​

 Huomioi perustarpeesi

Puolet kyvystä kokea tyydytystä elämässä on perimän sanelemaa. Toiseen puoleen pystytään vaikuttamaan eri tavoin. Muutoksen perustana on löytää ne toiminnot ja tavat, jotka jo toimivat ja edistävät hyvinvointia arjessa sekä kyseenalaistaa toimimattomat tavat ja samaan aikaan lisätä uusia, paremmin toimivia tapoja.

Ennen kuin ihminen voi lähteä kehittämään korkeampia tarpeita, kuten itsensä kehittämistä ja kykyjen toteuttamista, on huolehdittava perustarpeista. Perustarpeet kuten riittävä lepo, ravinto ja turvallisuus ovat ensiksi tyydytettävä arjessa. Tämän jälkeen voidaan kiivetä tarvehierarkian korkeammille tasoille. Tästä syystä voi olla hyvä havainnoida jonkin aikaa omaa päivärytmiä ja miten tyytyväinen on suhteessa omaan arkeen. Toteutuuko arjessani riittävän usein säännöllinen ja kohtuullisen laadukas ruokailu, toimiva unen määrä sekä psyykkinen että fyysinen turvallisuus?

Jos elämä on ylikuormittunut, on tärkeää ensimmäiseksi pysäyttää tilanne ja tehdä voitavansa ylikuormittuneen tilanteen rauhoittamiseksi ja päivärytmin normalisoimiseksi. Toisin sanoen ottaa vastuu siitä, että pyrkii omalla panoksellaan määrätietoisesti kohti tasapainoista ja säännöllistä päiväohjelmaa.​​​

"Huomasin haalineeni liikaa turhaa vastuuta arkeen. Uuvuin ja olin kärttyinen. Ymmärsin palauttaa arkeen perusasiat kuntoon ja pystyin taas nauttimaan elämästäni.”

- Minna 34 v.

 Harjoitus: Arvioi mielialaasi arjessa

Tässä harjoituksessa arvioit omaa arkeasi. Mitkä asiat tuottavat sinulle mielihyvää, ja mitkä asiat vaativat voimavaroja? Tarkastelu auttaa sinua arvioimaan pitäisikö sinun muuttaa arkeasi tai suunnitella ajankäyttöäsi toisin.

Voit tehdä harjoituksen oheisen PDF-tiedoston avulla. Voit täyttää ja tallentaa tiedoston tietokoneellasi. Voit myös tulostaa harjoituksen.

Lataa täytettävä PDF-tiedosto


Huom! Jos haluat tallentaa PDF-harjoitukseen kirjoittamasi vastaukset, tallenna tiedosto ensin tyhjänä, ja avaa tiedosto sitten uudelleen käyttäen erillistä PDF-lukijaa (esim. maksuton Adobe Reader). Näin varmistat, että vastauksesi tallentuvat varmasti tiedoston uudelleen tallennuksen yhteydessä.