Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten arvot tukevat hyvää elämää?

Arvot luovat perustan kestäville valinnoille, toiminnoille ja motivaatiolle. Niillä on henkilökohtainen merkitys, ja ne koetaan tärkeiksi. Tärkeät asiat eivät välttämättä ole miellyttäviä, mutta ne vievät eteenpäin ja kannattelevat elämää.

Itselle tärkeiden ja arvokkaiden asioiden ja päämäärien nimeäminen antaa suuntaa ja tarkoitusta elämälle. Arvot määrittelevät sen perustan, jolle henkinen talo rakennetaan. Pysyvä perusta antaa päätöksenteolle selkeämmät puitteet.

Tunnista arvosi

On hyvä tunnistaa itselle tärkeät asiat ja arvot sekä elää niiden mukaista elämää.

Nykyaika voi olla kuin arvomyrsky tai aallokko, joka on jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa. Pysyviä, yhteiskunnallisesti määritettyjä ja hyväksyttyjä arvoja on yhä vähemmän. Tämä on asettanut meidät tilanteeseen, josta puhutaan arvotyhjiönä. Jatkuvasti muuttuvat arvot luovat turvattomuutta.

Tieto voi lisätä tuskaa

Alavireisyys tai kuormittava elämänvaihe aiheuttaa usein tunteen neuvottomuudesta ja keinottomuudesta. Ongelmat saattavat vaikuttaa ylitsepääsemättömiltä ja loputtomilta.

Globalisoitumisen seurauksena yhä monimutkaisempia eettisiä ja moraalisia ongelmia nousee esiin. Vaikka nyt on aiempaa suurempi tarve ratkaista monimutkaisia globaaleja ongelmia, ei kukaan välttämättä osaa sanoa, miten toimia.

Suojele itseäsi tarvittaessa

Jos omat henkiset voimavarat ovat vähentyneet, voi niin sanottu maailmantuska käydä ylivoimaiseksi. Joskus on paras suojata itseään liialta tiedolta ja rakentua rauhassa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi suojautumista uhkakuvia maalaavilta tai todellisuutta vääristäviltä uutisilta tai mediasisällöiltä.