Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

6. Tunnista arvosi

Tässä harjoituksessa tulet tietoiseksi henkilökohtaisista arvoistasi. Näin voit sitoutua toimiviin ja elämääsi rakentaviin arvoihin. Arvotyöskentely antaa kestävän motivaation ajattelulle ja toiminnalle.

Tärkeisiin asioihin sitoutuminen suojaa

Se, että käytännönläheisesti määrittelee, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä, auttaa jäsentämään maailmaa ja omaa roolia siinä.

Kun tunnistat oman paikkasi ja tarkoituksesi elämässäsi, on sinun helpompi suuntautua tavoitteidesi mukaisesti. Löydät arvopohjan, johon voit nojautua sisäisen tai ulkoisen ristiriidan ilmetessä.

Arvot tarjoavat pysyvämmän peilin, jota vasten voit peilata asioita ja tilanteita ja josta käsin voit asettaa itsellesi päämääriä.

Kenelle?

Harjoituksesta voi olla sinulle apua, jos kärsit jostakin seuraavasta oireesta:

 • kyvyttömyys nauttia
 • ahdistuneisuus
 • levottomuus
 • uupumus
 • alakuloisuus
 • surumielisyys

Harjoitus: Omien arvojen kirkastaminen

Tavoite

Tunnistat arvoja, joiden haluaisit toteutuvan omassa elämässäsi. Arvojen kirkastaminen auttaa motivoitumaan ja käyttämään aikaa itselle merkityksellisiin asioihin.

Ohje

Voit pohtia elämääsi laajemmin tai tehdä harjoituksen suppeasti pohtien jotain tiettyä osa-aluetta, kuten opiskelua.

Omien arvojen jäsentäminen vaatii usein aikaa. Tämän harjoituksen ei tarvitse tulla kerralla valmiiksi.

Voit käyttää harjoituksessa apunasi näitä kysymyksiä:

 • Millaisista asioista sinulle merkityksellinen elämä koostuu?
 • Mikä saa sinut innostumaan ja tuntemaan, että olet elossa?
 • Millaisia haaveita sinulla on ollut elämäsi aikana?
 • Ihailetko jotain henkilöä? Millainen hän on?
 • Millaista elämäsi on ollut silloin, kun olet ollut siihen kaikkein tyytyväisin?

Pohdi myös, kuvastavatko vastauksesi asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä itsessään. Entä kertovatko ne enemmän sinun vai jonkun muun arvoista?

Loading ...