Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Millaista on tyytyväinen elämä?

Kyvystä kokea tyydytystä omassa elämässä on puolet perimän sanelemaa. Toiseen puoleen voi itse vaikuttaa.

Tyytyväisen elämän avaimet

Tutkimusten mukaan keskimääräistä tyytyväisemmät ihmiset keräävät elämäänsä tietoisesti positiivisia kokemuksia.

Ihmissuhteiden tärkeys korostuu, ja sosiaaliset suhteet ovat voimavara. He sijoittavat kokemuksiin ennemmin kuin tavaroihin. Taloudellinen menestys ei tutkimusten mukaan lisää onnellisuutta merkittävästi.

Merkityksellinen elämä

Tarkoituksen- ja merkityksentunne on vahvasti liitetty keskimääräistä tyydyttävämpään elämään. Omien arvojen mukaan eläminen on keskeinen keino hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Anteeksianto ja kiitollisuus

Kyky antaa nopeasti anteeksi ja löytää kiitollisuuden aiheita näyttää lisäävän kokemusta hyvästä elämästä. Kiinnostus henkiseen kasvuun sekä halu toteuttaa hyviä tekoja on myös liitetty onnellisuuden kokemukseen.

Voimavarakeskeinen elämä

Jos toteutat kykyjäsi, lahjojasi ja henkilökohtaisia mielenkiinnon kohteitasi elämässäsi, saat niistä pitkäkestoista mielihyvää. Tästä syystä on tärkeää tiedostaa, mitkä ovat sellaisia asioita, joissa olet luontaisesti hyvä ja joiden suorittaminen ei vaadi kohtuuttomia ponnistuksia.

Missä sinä olet hyvä?

Tutkimusten mukaan ihminen kehittyy enemmän panostamalla olemassa oleviin vahvuuksiinsa ja kykyihinsä kuin kehittämällä heikkouksiaan. Siksi kannattaa ensisijaisesti panostaa alueisiin, joissa on jo hyvä. Vahvojen alueiden kautta voi kehittää myös heikkouksiaan.

Tyytyväisyys vaatii panostusta

Tyytyväisyyden askelia otetaan tekemällä pieniä mielihyvää tuottavia asioita toistuvasti ja tietoisesti. Moni uskoo, että miellyttävät kokemukset ilmaantuvat elämään itsestään. Omaa onnellisuutta ei kuitenkaan kannata jättää sattuman varaan.

Kun kuormittavat ja mielihyvää tuottavat tekijät ovat tasapainossa, ovat edellytykset tyytyväiselle elämälle hyvät. Mielihyvää tuottavat asiat voivat olla pieniä, kunhan ne toistuvat tarpeeksi usein.

Mikä edistää hyvinvointiasi?

Kuormittavat ja voimavaroja lataavat asiat ovat eri ihmisillä erilaisia. Parhaita keinoja edistää hyvinvointia ovat ne toiminnot, jotka tuottavat mielihyvää pitkällä tähtäimellä.

Entä jos mikään ei innosta?

Jos tällä hetkellä olet alakuloinen tai uupunut, voi mielesi tuottaa negatiivisia ajatuksia, kuten “en ole missään hyvä”, “epäonnistun kuitenkin" tai “en tiedä, mikä minua kiinnostaa”.

Tällaiset ajatukset ovat yleisiä. On kuitenkin hyvä arvioida niiden paikkansapitävyyttä. Älä ruoki ajatuksia, jotka lisäävät alakuloisuuttasi, syövät itseluottamustasi tai nakertavat elämänlaatuasi.

Ota etäisyyttä nykyhetkeen

On hyvä ottaa etäisyyttä nykyhetken ajatuksiin sekä pohtia mielenkiinnon kohteita ja kykyjä laajemmassa mittakaavassa. Mistä nautit yleensä tai aikaisemmin?

Muista

Elämäänsä tyytyväiset ihmiset panostavat ennen kaikkea mielekkääseen ja palkitsevaan toimintaan. Heidän näkemyksensä itsestään ei perustu muiden näkemyksiin.