Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

2. Löydä voimavarasi

Tutkimusten mukaan ihminen voi parhaiten silloin, kun hän pääsee käyttämään osaamistaan mielenkiinnon kohteidensa parissa.

Elämän varjopuolia on helpompi jaksaa, jos saa tehdä mielekkäitä asioita osana arvostavaa sosiaalista verkostoa. Ihmisillä on yleisinhimillinen tarve saada aikaan merkityksellisiä asioita, ylläpitää läheisiä ihmissuhteita ja vaikuttaa omiin asioihinsa.

Voimavarakeskeinen elämä

Kun suuntaat tarkkaavaisuutesi, toimintasi ja ajankäyttösi sellaisiin asioihin, jotka tuntuvat mielenkiintoisilta ja joissa olet hyvä, vahvistat minäkäsitystäsi ja lisäät voimavarojasi.

Kun onnistumisen kokemusten eteen ei tarvitse kohtuuttomasti ponnistella, saat toistuvia mielihyvän kokemuksia elämääsi.

Kenelle?

Tästä harjoituksesta voi olla sinulle apua, jos kärsit joistakin seuraavista oireista:

  • kyvyttömyys nauttia
  • ahdistuneisuus
  • levottomuus
  • uupumus
  • alakuloisuus
  • surumielisyys

Harjoitus: Listaa voimavarasi

Tavoite

Tässä harjoituksessa listaat voimavarasi. Tunnistat omat vahvuutesi ja käytät niitä arjessa uudella tavalla. 

Ohje

Listaa lahjasi ja kykysi. Kirjoita mieleesi tulevia aivan pieniäkin asioita.

Listaa kaikki suodattamatta tai arvostelematta itseäsi. Kirjaa niitä asioita, joissa itse koet olevasi vahvoilla tai joista olet saanut positiivista palautetta.

Huomaa, että vahvuudet voivat olla luonteenpiirteitä, opittuja taitoja tai asioita, joihin mielenkiintosi kohdistuu luonnollisesti.

Käytä seuraavan viikon ajan päivittäin tietoisesti vahvuuksiasi uudella ja luovalla tavalla.

Tee harjoitus alla tai oheisen pdf-tiedoston avulla. Voit myös käyttää pohjaa esimerkkinä ja tehdä harjoituksen paperille.

Omat vahvuuteni

Loading ...

Pohdi

Mitkä ovat juuri sinun henkilökohtaisia kykyjäsi? Listaa vahvuutesi ja käytä niitä!