Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten selvitä haasteista?

Saatat löytää toimivia ratkaisuja, jos otat sopivan etäisyyden elämäsi haasteisiin.

Osa hyvää tarkoittavista ja loogisiltakin tuntuvista toimintatavoista saattaa johtaa hetkelliseen helpotukseen, mutta osoittautua pitkällä tähtäimellä toimimattomiksi. Osa tällaisista ratkaisuista heikentää mielen hyvinvointia.

Tukeeko toimintasi hyvinvointiasi?

Lyhyen tähtäimen helpotusta voi hakea esimerkiksi tunteissa vellomisesta, liiallisesta nukkumisesta, kohtuuttomasta viihteen kulutuksesta, alkoholinkäytöstä tai lohtusyömisestä. Pitkällä tähtäimellä ongelmat kuitenkin usein kasaantuvat ja neuvottomuus lisääntyy.

Myös silloin kun ongelmat pyörivät mielessä kuin vellova myrsky, ahdistus lisääntyy ja mieliala laskee.

Hyväksytkö itsesi?

Elämänlaadun kasvattaminen ja tyytyväisen arjen saavuttaminen perustuu kykyyn hyväksyä itsensä. Kaikki ovat erilaisia psyykkisiltä ja fyysisitä kyvyiltään, voimavaroiltaan ja lahjoiltaan. Liiallinen vertailu estää olemasta tyytyväinen.

Tasapainon ylläpitäminen

Tyytyväisen ja tasapainoisen elämän ylläpitäminen on taitolaji, joka vaatii kykyä arvioida muuttuvia tilanteita ja reagoida niihin sopivassa määrin. Tasapainon ylläpito vaatii moniin asioihin sopeutumista, ajoittain vaikeidenkin asioiden hyväksymistä ja liiallisen takertumisen välttämistä.

Tasapainon ylläpito on välillä kuin laivan ohjaamista aallokossa. Kapteenin tulee nähdä päämäärä ja suunta, johon ohjata. Samalla hän kuitenkin reagoi sopivalla tavalla ja energialla muuttuviin olosuhteisiin, jotta päämäärä saavutetaan.

Etäisyys ja aikalisä

Kamppailu olosuhteita vastaan on usein hyödytöntä. Olosuhteiden yläpuolelle asettuminen auttaa etäisyyden saavuttamista ja oikean toimintatavan arviointia. Etäisyys auttaa näkemään, mikä on oleellista ja mikä ei.

Aikalisän käyttäminen on toisinaan hyödyllistä. Aikalisä auttaa nousemaan tilanteeseen liittyvien tunteiden ja ajatusten yläpuolelle. Voit saada etäisyyttä ja laajaa näkökulmaa haasteeseen.

Toteutuuko tasapaino elämässäsi?

Kun asioihin ottaa sopivaa etäisyyttä, voi havainnoida, mihin on elämässään tyytyväinen tai tyytymätön. Mitä kaipaa lisää? Mihin haluaisi kuluttaa vähemmän aikaa? Minkä haluaisi olevan toisin ajankäytön ja päämäärien suhteen?

Mikä sinua uuvuttaa?

Arvioi, ovatko muutosta kaipaavat asiat, ihmiset tai toiminnot itsessään kuluttavia. Vai uuvuttaako se tapa tai laajuus, jolla ne tällä hetkellä esiintyvät elämässäsi?

Voi olla, että toiminta, tapahtuma tai ihminen itsessään ei ole kuluttava, mutta sen vaatima aika tai panos ei juuri nyt edistä hyvinvointia.

Tarkista, missä menet

Suuntaa lempeästi ja määrätietoisesti kohti aktiviteettia, joka tukee hyvinvointiasi. Laita tarpeen tullen jarrua liiaksi kiihtyvälle menolle.

Tarkista elämän suuntaa säännöllisesti, ja tee luovasti pitkän tähtäimen suunnitelmia hyvinvointisi edistämiseksi.

Kohtuus ja nautinto

Hyvään elämään kuuluu nautintoja. Kohtuus maksimoi nautinnon.

Aiheuttaako jokin tekijä elämässäsi takertumista ja sitä kautta ahdistusta tai uupumusta? Ilman kohtuullisuutta voi melkein mistä tahansa asiasta muodostua riippakivi, joka ei enää anna mielihyvää.

Jos tunnistat elämässäsi tällaisen tekijän, pohdi, minkälaisia pieniä askeleita voisit ottaa saattaaksesi asian sinulle sopivaan mittasuhteeseen.

Pienet muutokset ovat onnistumisen avain

Toisinaan ihmiset lähtevät muuttamaan vaikkapa elämäntapojaan radikaalisti. Ruokavaliota karsitaan kerralla hurjasti, ja liikunta aloitetaan rysäyksellä. Osalle ihmisistä tämä sopii, mutta suurin osa hyötyy pienistä vähitellen toteutettavista muutoksista.

Maltilliset muutokset vaikkapa syömisessä eivät aiheuta tunnetta siitä, että kaikki kiva viedään elämästä. Salliva ajattelu on yleensä toimivampaa ja innostavampaa kuin askeettinen ja mustavalkoinen tapa suhtautua asioihin.