Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

9. Lisää tasapainoa arkeen

Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää tarkastella arkea kokonaisuutena. Voimavaroja tuovien ja kuluttavien tekijöiden tulee olla tasapainossa.

Jos vaaka kallistuu voimavaroja syövien asioiden puolelle, keventyy vaa’an toinen puoli lähes automaattisesti. Tällöin mielihyvää tuovien asioiden määrä ja laatu vähenevät.

Hyvinvointia arjen tasapainosta

Mielen hyvinvoinnin ja laadukkaan elämän edellytyksenä on, että elämän perustarpeet, kuten puitteet turvalliseen elämään, riittävä lepo ja tasapainoinen ravinto, ovat riittävästi tyydytetty.

Tästä lähtökohdasta voidaan lähteä toteuttamaan niin kutsuttuja ylempiä tarpeita, kuten yhteenkuulumista muiden ihmisten kanssa ja itsensä toteuttamista.

Kenelle?

Tästä harjoituksesta voi olla sinulle apua, jos kärsit jostakin seuraavasta oireesta:

  • kyvyttömyys nauttia
  • ahdistuneisuus
  • levottomuus
  • uupumus
  • alakuloisuus
  • surumielisyys

Harjoitus: Suunnittele laadukas aikataulu arkeen

Tavoite

Opit suunnittelemaan itsellesi mielekkään aikataulun, joka edistää hyvinvointiasi ja keskittyy omiin vahvuuksiisi

Ohje

Tässä harjoituksessa asetut mielikuvituksessasi sekä hyvän elämän konsultin että asiakkaan rooliin.

Tehtävänäsi on toimia konsulttina, joka suunnittelee asiakkaalle – eli itsellesi – aikataulun, joka edistää tämän hyvinvointia ja vahvistaa tämän vahvuuksia.

Jotta konsultaatiosi olisi tuottava, täytyy suunnitelmasi olla realistinen. Muutosta tulee olla sopiva määrä, ja sen tulee olla sisällöltään sellaista, että asiakkaasi pystyy ja haluaa sen toteuttaa.

Asiakaspalvelijana sinun tulee huomioida asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Et voi jäykästi suunnitella vaikeasti toteutettavaa tai huonosti asiakkaan arkeen istuvaa ohjelmaa.

Kun aikataulusi on valmis ja olette molemmat sitoutuneet siihen viikon ajaksi, sovi kontrollikäynti viikon päähän. Laita tuo aika vaikka puhelimeesi. Tällöin on aika pohtia:

  • Miten suunnitelma on toteutunut?
  • Mitkä ovat olleet sen edut ja mitkä puolestaan haitat?
  • Tarvitaanko muutoksia, jotta suunnitelma voisi jatkossakin toteutua?

Voit tehdä harjoituksen esimerkiksi puhelimesi muistiinpanoihin, vihkoon tai alta löytyvään pdf-pohjaan.