Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten tasapainottaa elämää?

Elämä on aktiivista tasapainottelua kuluttavien ja voimaa tuovien tekijöiden välillä. Jos ei kiinnitä huomiota tasapainon ylläpitämiseen, voi vaaka kallistua kuluttavien tekijöiden puolelle.

Seurauksena voi olla muistivaikeuksia, mielialan laskua, ärtymistä, kohtuutonta huolestumista, ahdistusta, aloitekyvyn vähentymistä, mielenkiinnon puutetta, väsymystä ja keskittymiskyvyn karkaamista. Ilman masennustakin mieliala voi olla alakuloinen.

Hyvän toimintakyvyn alue

Ihmisillä on huomattavia eroja stressinsietokyvyssä. On hyvä oppia tunnistamaan oma hyvän toimintakyvyn alue, jotta voi oppia ehkäisemään pitkäkestoista yli- tai alikuormittumista.

Myös pitkäkestoinen alikuormittuminen stressaa mieltä. Ihminen voi parhaiten saadessaan toteuttaa kykyjään ja lahjojaan oikeissa mittasuhteissa.

Älä turvaudu haitallisiin pikaratkaisuihin

Kuormittuneessa mielentilassa on helppo turvautua lyhyen tähtäimen mielihyvään. Tarkoituksena on nopea mielen tasapainottaminen esimerkiksi lohtusyömisen, alkoholin tai uhkapelaamisen avulla.

Usein pikaratkaisut osoittautuvat riittämättömäksi tai haitallisiksi. Kokonaisuuden kannalta on parempi panostaa niihin asioihin, jotka pitkällä tähtäimellä edistävät hyvinvointia ja tuottavat mielihyvää.

Noidankehä syntyy

On vaikeampaa löytää ja tehdä miellyttäviä asioita kuormittuneena kuin tyytyväisenä. Hakeutuminen miellyttävien asioiden pariin voi tuntua työläältä, jos niistä saatu mielihyvä ei ole välitöntä. On jopa luonnollista alkaa karsia asioita, jotka on aiemmin kokenut mielekkäiksi.

Kun elämässä on entistä vähemmän mielialaa nostavia toimintoja, mieliala laskee ja aloitekyky vähenee entisestään. Noidankehä on valmis.

Jokainen on yksilö

Jokainen on geneettiseltä perimältään, kokemusmaailmaltaan, lahjoiltaan, heikkouksiltaan ja vahvuuksiltaan yksilö. Eri asiat innostavat, vahvistavat, kuluttavat ja lannistavat eri ihmisiä.

Tästä syystä on tärkeä arvioida omaa jaksamistaan vertailematta sitä muihin. Vain sinä tiedät, onko elämässäsi liikaa kuluttavia asioita ja liian vähän voimia tuovia asioita.

Joustava ajattelu auttaa

​​Olet ehkä panostanut elämässäsi sellaisiin asioihin, tapoihin ja ratkaisuihin, jotka eivät enää toimi. Voi olla, että elämänlaatusi on niiden myötä jopa laskenut. Tällöin tulee löytää uusia, toimivampia tapoja.

Luova ongelmanratkaisu helpottuu, jos pystyt vaikeassa tilanteessa ikään kuin astumaan tilanteen ulkopuolelle ja näkemään edes joitain mahdollisuuksia vaikuttaa tu​levaisuuteesi.

On hyvä tietoisesti harjoitella laaja-alaista ongelmanratkaisua ja etsiä erilaisia vaihtoehtoja. Tämä lisää tärkeää elämäntaitoa, joustavaa ajattelua. Joustava ja monipuolinen kyky tarkastella asioita ja ratkaista haasteita on yhteydessä tyytyväiseen mielialaan.

Onko joustamaton ajattelu hyvinvointisi este?

Esimerkki

Risto kärsii keskittymisvaikeuksista ja on allapäin. Hän on menettänyt mielenkiintonsa aiemmin mukavina pitämiinsä asioihin.

Risto katsoo mieluummin sarjoja kuin uutisia. Kuitenkin hänen mielestään sivistyneen ihmisen tulee tietää, mitä maailmalla tapahtuu. Niinpä Risto katsoo aina uutiset, vaikka ne masentavat eikä hän jaksa niihin keskittyä. Sarjojenkin loppuun katsominen on alkanut tuntua turhalta.

Jos Risto kysyisi neuvoasi, mitä vastaisit? Kehottaisitko häntä katsomaan sarjoja vai uutisia? Sarjoja, eikö totta? Todennäköisesti sanoisit hänelle: "Unohda uutiset vähäksi aikaa, ja tee asioita, joista nautit."

Osaisit ehkä luonnostaan suhtautua ystävääsi lempeästi. Saattaisit rohkaista häntä madaltamaan vaatimuksiaan, arvioimaan asioita tämän hetken valossa sekä kokeilemaan vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja.

Ymmärtäisit, että voimavarojen lisääminen olisi tärkeää Riston mielen hyvinvoinnille. Osaisit ehkä ajatella joustavasti ja lisätä siten mielihyvää Riston elämään.