Siirry pääsisältöön

Tietoa sekavasta käytöksestä nuoruudessa

Nuori on usein mieleltään kärsimätön, tasapainoton, hämmentynyt ja ailahtelevainen. Tämä on tavallinen osa kasvua ja kehitystä. Sekava käytös voi johtua kuitenkin useasta eri asiasta. Siksi on hyvä seurata sen kestoa ja pyrkiä selvittämään syy.

Mikä voi aiheuttaa sekavuutta? 

Nuoren sekava käyttäytyminen voi johtua esimerkiksi

 • normaalista murrosikään kuuluvista muutoksista 
 • kovasta stressistä 
 • väsymyksestä 
 • päihteistä: nuori saattaa olla alkoholin, lääkkeen tai jonkin voimakkaamman huumausaineen vaikutuksen alaisena 
 • mielenterveyden ongelmista tai muista muutoksista terveydentilassa 

Sekava käyttäytyminen voi johtua joskus myös vakavista mielenterveyden häiriöistä, kuten psykoosista tai maniasta. Tämä on kuitenkin harvinaista.

Psykoosissa todellisuudentaju on vääristynyt ja nuorella saattaa olla aistiharhoja tai harhaluuloja. Maniassa voi esiintyä esimerkiksi selvästi nuoren normaalista käytöksestä poikkeavaa vakavaa riskinottoa, runsasta tai sekavaa puhetta sekä selvästi korostunutta energisyyttä.  

Vakavampien häiriöiden havaitseminen on nuoruusikäisillä vaikeaa, ja vaativuuteensa vuoksi diagnosoiminen kuuluukin aina erikoissairaanhoitoon.  

Murrosikä  

Murrosiässä sisäinen ja ulkoinen ärsyketulva kasvaa voimakkaasti. Nuoren mieli voi olla täynnä ajatuksia ja tunteita, joita hän vasta opettelee jäsentämään järkeviksi kokonaisuuksiksi.  

Nuori on usein mieleltään kärsimätön, tasapainoton, hämmentynyt ja ailahtelevainen. Tuntemukset voivat kuohua pään sisällä tai näyttäytyä ulkoisesti tunteenpurkauksina, äkkipikaisuutena, aikuisen näkökulmasta järjettöminä päätöksinä tai sekavuutena. Jokainen nuori työstää murrostaan omalla tavallaan. 

Mitä läheinen voi tehdä? 

Nuoren sekava tai häiritsevä käyttäytyminen, levottomuus ja vetäytyminen saattavat olla nuoren avunpyyntöjä ja viestejä aikuiselle.  

Nuorta ei tule jättää yksin. Tärkeää on olla läsnä ja antaa tilaa puhua vaikeista ja oudoltakin kuulostavista kokemuksista. Ilmaise nuorelle, että olet hänen tukenaan ja järjestät apua tarvittaessa.

Jos ystävä on huolissaan kaveristaan, joka käyttäytyy sekavasti, on ystävän aina kerrottava huolestaan aikuiselle. Näin nuorta voidaan auttaa. Kaveria ei tule myöskään jättää yksin. 

Omahoito-ohjelma tueksi

Jos nuorella on outoja kokemuksia tai harhaluuloja, voit kannustaa häntä tutustumaan lievien harhojen ja harhaluulojen omahoito-ohjelmaan. Ohjelmassa on tietoa psykoottistyyppisistä oireista sekä keinoja helpottaa omaa oloa.

Milloin ja mistä apua?

Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Sinun ei tarvitse tietää etukäteen, tarvitseeko nuori apua.

Nuoren sekavaan käyttäytymiseen ja häiritseviin kokemuksiin on suhtauduttava vakavasti, ja nuoren tila on selvitettävä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että oudot kokemukset ja sekava käyttäytyminen eivät välttämättä kerro vakavasta sairastumisesta. Nuoruusiässä on tavallista, että olo on välillä outo tai kummallinen.  

Apua on syytä hakea etenkin, jos 

 • toistuvat oudot kokemukset häiritsevät nuoren elämänlaatua 
 • nuorella on vaikeuksia huolehtia itsestään tai vastuistaan 
 • nuori on vaaraksi itselleen tai muille 
 • nuori alkaa eristäytyä ja vältellä muita 
 • nuoren puhe tai toiminta on selvästi tavanomaisesta poikkeavaa ja kummallista 
 • nuoren puhe tai toiminta on hajanaista tai sekavaa 

Nuoren kanssa voi hakea apua esimerkiksi

 • terveydenhoitajalta
 • koulukuraattorilta
 • koulupsykologilta
 • nuorisoasemalta

Ammattilaisen apu on tarpeen etenkin silloin, jos nuoren omat voimavarat, omahoidolliset ohjeet ja läheisten tuki ei riitä. Ammattilainen kuuntelee ja tukee. Yleensä pyritään myös löytämään yhdessä uusia näkökulmia ja keinoja hankalan tilanteen käsittelyyn.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös