Siirry pääsisältöön

F23 Akuutit ja ohimenevät psykoottiset häiriöt

Tässä kerrotaan akuuttien ja ohimenevien psykoottisten häiriöiden diagnooseista sekä kulusta ja hoidosta.

Akuutit ja ohimenevät psykoottiset häiriöt ovat nopeasti alkavia ja todellisuudentajua vakavasti vääristäviä häiriötiloja. Niitä kutsutaan myös lyhytkestoisiksi psykoottisiksi häiriöiksi. 

Ne saattavat oireiltaan muistuttaa skitsofreniaa tai harhaluuloisuushäiriötä, mutta poikkeavat näistä lyhyen kestonsa vuoksi.  

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat diagnoosit: 

  • F23.0 Akuutti monimuotoinen psykoottinen häiriö ilman skitsofreniaoireita 
  • F23.1 Akuutti monimuotoinen skitsofreniaoireinen psykoottinen häiriö 
  • F23.2 Akuutti skitsofreenistyyppinen psykoottinen häiriö 
  • F23.3 Muut akuutit pääasiallisesti harhaluulo-oireiset psykoottiset häiriöt 
  • F23.8 Muu akuutti tai ohimenevä psykoottinen häiriö 
  • F23.9 Määrittämätön akuutti tai ohimenevä psykoottinen häiriö 

Yleensä akuuttia ja ohimenevää psykoottista häiriötä edeltää voimakas stressi tai traumaattinen kokemus, kuten läheisen äkillinen menetys, raiskatuksi tai pahoinpidellyksi joutuminen tai vakava onnettomuus. Ohimenevän psykoottisen häiriön taustalla voi olla myös synnytys (lapsivuodepsykoosi), päihteiden käyttö tai vieroitusoireet.  

Aina häiriön taustalta ei voida tunnistaa merkittäviä stressitekijöitä.  

Kriteerit 

Akuutin ja ohimenevän psykoosin oireet voivat olla aistiharhoja, harhaluuloja, aistivääristymiä tai hajanaista puhetta ja käyttäytymistä. 

Jotta ohimenevän psykoosin diagnoosi voidaan asettaa, on oleellista, että 

  • oireet ovat alkaneet nopeasti ja kestäneet vain lyhyen aikaa 
  • ei ole viitteitä siitä, että häiriön taustalla olisi päihteiden käyttö tai neurologinen tai muu fyysiseen terveyteen liittyvä häiriö  

Sairauden kulku ja ennuste 

Oireet alkavat nopeasti ja kehittyvät merkittäviksi noin kahden viikon aikana, joskus nopeamminkin. Ne myös menevät ohi muutaman viikon tai jopa päivän kuluessa. Lyhyen oireilun jälkeen toimintakyky palautuu ennalleen.  

Omahoito ja hoito 

Psykoosioireiden kohdalla on aina järkevää hakeutua tai ohjata henkilö lääkärin arvioitavaksi, jotta voidaan tarvittaessa pyrkiä ehkäisemään myöhempien sairausjaksojen esiintymistä.   

Aina on tärkeää rauhoittaa ja turvata tilanne. Lyhytkestoisen psykoosin kohdalla se voi yksinään olla riittävää. 

Jos taustalla on traumaattinen kokemus, on oleellista huomioida se hoidossa. Jos taas taustalla on päihteiden käyttöä tai vieroitusoireita, tulee hoidon olla sen mukaista.

Mikä on diagnoosi?

Mielenterveyshäiriöihin liittyvät diagnoosit esitellään WHO:n kehittämän kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös