Skip to main content

Hur kan jag anpassa mig till min närståendes psykiska sjukdom?

En psykisk sjukdom är alltid en form av kris både för personen själv och hens närstående. Att acceptera sjukdomen och de begränsningar den medför kan hjälpa dig att se vad som är möjligt och hur du kan växa. En närståendes sjukdom minskar inte livsglädjen, utan ger upphov till nya möjligheter och nytt hopp.

Krisens olika faser

Upplevelserna är individuella, men en kris har ofta fyra olika faser. 

Anpassningsfaserna

Anpassningen ändrar attityderna, känslorna och övertygelserna. Således kan man få en ny uppfattning om sig själv. Det kan också klargöra meningen med och meningsfullheten i livet. 

Varje anhörig anpassar sig till sin närståendes sjukdom i sin egen takt. Anpassningen kan delas in i tre olika faser.

I videoklippet berättar en yrkesutbildad person om de typiska utmaningar som närstående till en insjuknad person står inför (textning på svenska inom kort).

I videoklippet berättar en närstående till en insjuknad person vilken typ av stöd som har hjälpt hen (textning på svenska inom kort).

Kamratstöd är ofta användbart

I Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet - FinFamis kamratgrupper kan närstående dela med sig av sina upplevelser, få information om psykisk ohälsa och lära sig utnyttja sina resurser. Du hittar den närmaste anhörigföreningen via FinFami. 

Egenvårdsprogram som stöd för att orka bättre

Psykportens egenvårdsprogram kan hjälpa dig att hantera påfrestande livssituationer. Programmen innehåller information och olika övningar. Genom att öva kan du lära dig att göra dig själv lugn, till exempel genom andning och mindfulness.

 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av