Siirry pääsisältöön

Tukea oppimisen ja tiedonkäsittelyn vaikeuksiin

Tiedonkäsittelyn ja oppimisen vaikeuksiin on mahdollista saada tukea.

Tuen saaminen tiedonkäsittelyn vaikeuksiin edellyttää usein, että avuntarvitsija on aktiivinen ja hänellä on tietoa siitä, minkälaista apua on tarjolla.  

Mielenterveysongelmat ja tiedonkäsittelyn haasteet

Jos mielenterveyden ongelmat ovat voimakkaita ja akuutteja, ei voimavaroja todennäköisesti riitä tiedonkäsittelyn ongelmien helpottamiseen. Silloin mahdolliset hoito- ja kuntoutustoimenpiteet tähtäävät mielenterveyden tilanteen tasapainottamiseen.  

Jos mielenterveyden osalta vointi on tasainen, voi tiedonkäsittelyvaikeuksien lievittäminen auttaa myös mielenterveyden ongelmissa. 

Apu eri tilanteissa 

 • Neuropsykologinen kuntoutus on paikallaan silloin, kun tiedonkäsittelyn pulmat merkittäväsi haittaavat selviämistä arkipäivän haasteista, kuten opinnoista tai töistä.  
 • Opiskelijan tukena voi olla esimerkiksi erityisopettaja tai opintopsykologi.  
 • Työssäkäyvä voi saada tukea työterveyshuollon kautta. Työnantajan kanssa voi keskustella esimerkiksi mahdollisuudesta hyödyntää lyhennettyä työpäivää.  
 • Myös ammatinvalintapsykologin kanssa voi keskustella mahdollisista tiedonkäsittelyn haasteet huomioivista opiskelu- ja uravaihtoehdoista.  
 • Keskustelu samanlaisia vaikeuksia kokevien kanssa voi antaa uusia ideoita ja jaksamista. 
 • Vaikeuksia voi helpottaa myös itsenäisellä harjoittelulla ja oppimisen apuvälineillä. 

Kuntoutusmuodot

Opiskelijoille suunnattu tuki

Opiskelijat voivat saada tiedonkäsittelyvaikeuksiin apua erityisopetuksen tai opintopsykologien kautta. Joissakin oppilaitoksissa järjestetään esimerkiksi ryhmiä, joissa harjoitellaan opiskelutaitoja. 

Vertaistuki 

Vertaistuella tarkoitetaan keskusteluja ja kokemusten jakamista muiden samankaltaisia vaikeuksia kokevien kanssa. Se on oppimisvaikeuksien yhteydessä yleensä hedelmällistä. 

Vertaistukea voi hyödyntää myös epävirallisesti ja ilman ohjausta esimerkiksi nettikeskustelujen kautta. 

Vertaistukiryhmät 

Oppimisvaikeuksiin ja mielenterveyden ongelmiin järjestetään myös omia vertaistukiryhmiä. Ryhmät voivat olla asiantuntijan ohjaamia tai vapaamuotoisempia kokoontumisia.  

Ryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja. Avoimissa ryhmissä osallistujat voivat käydä ryhmässä halutessaan ja uusia jäseniä voi tulla milloin vain. 

Suljetuissa ryhmissä on rajattu joukko osallistujia, jotka osallistuvat ryhmään koko sen keston ajan. Suljetun ryhmän toiminta on yleensä etukäteen suunniteltua ja asiantuntijan ohjaamaa. 

Kokemusnäkökulman edustajien videot 

Alla olevat videot sisältävät kahden kokemusnäkökulman edustajan kokemuksia oppimisvaikeuksista ja niistä selviytymisestä. 

Lukivaikeuden tunnistaminen 

Lukivaikeus, opiskelu ja uravalinta 

Lukivaikeus ja työelämä 

Apukeinoja lukivaikeuden kanssa selviytymiseen 

Terveisiä muille, joilla on lukivaikeus tai epäily siitä 

Milloin ja mistä apua?

Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Aina tukeen ei tarvita edes tarkempaa vaikeuksien tunnistusta ja selvittelyä.

Apua oppimisvaikeuksiin 

Apua oppimisvaikeuksiin kannattaa ehdottomasti hakea, jos vaikeudet vaikuttavat arjessa ja haittaavat esimerkiksi opinnoissa tai työssä selviytymistä tai niihin pääsyä. Tukea on tarjolla kevyestä ohjauksesta ja vertaistuesta aina neuropsykologiseen kuntoutukseen asti. 

Tukea voi hakea esimerkiksi 

 • erityisopettajalta 
 • koulu- tai opintopsykologilta 
 • terveydenhuollosta 
 • työterveydestä 
 • järjestöiltä ja muilta matalan kynnyksen toimijoilta 

Apua oppimisen vaikeuksiin 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös