Siirry pääsisältöön

Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen on yhteen tai useampaan henkilöön kohdistuvaa jatkuvaa, haitallista ja tarkoituksellista negatiivista käyttäytymistä työpaikalla. Työpaikkakiusaamisesta voidaan käyttää erilaisia nimityksiä, kuten henkinen väkivalta, väkivalta, kiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen kohtelu.

Kiusaaminen voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista. Se voi ilmetä esimerkiksi nimittelynä, syrjintänä, uhkailuna tai vähättelynä. Kiusaaminen heikentää sen kohteeksi joutuneen työsuoritusta sekä hyvinvointia. Tämä voi johtaa vakaviin terveydellisiin ongelmiin.  

Kiusaaminen on haitallista koko työyhteisölle ja voi vaikuttaa negatiivisesti organisaation maineeseen ja tuottavuuteen. 

Miten tunnistaa työpaikkakiusaaminen?

Rajanvero kiusaamisen ja muiden ristiriitojen välillä voi olla hankalaa. Henkilökohtaiset näkemyserot ja työntekijöiden väliset ristiriidat eivät ole työpaikkakiusaamista. Kaikki työpaikan ongelmatilanteet on kuitenkin aina syytä selvittää.

Jos olet epävarma siitä, onko kokemasi tai todistamasi kohtelu kiusaamista, keskustele asiasta esimerkiksi esihenkilösi, työsuojeluvaltuutetun tai työterveyshuollon edustajan kanssa.

Muista

  • Kiusaaminen ei ole koskaan kiusatuksi tulleen syy. Jokaisella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Jos sinua kiusataan, on tärkeää puuttua asiaan ja hakea apua.
  • Esihenkilönä sinulla on suuri vastuu työyhteisösi hyvinvoinnista. Kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen ovat keskeisiä tehtäviäsi.
  • Työterveyden ammattilaisen on tärkeää toimia yhteistyössä organisaation henkilöstöhallinnon ja esihenkilöiden kanssa, jotta työpaikkakiusaaminen saadaan loppumaan tehokkaasti ja pysyvästi.

Hyödyllisiä linkkejä

Tietoa työpaikkakiusaamisesta, epäasiallisesta kohtelusta ja häirinnästä. 

Tämä sisältö on tehty yhteistyössä Kevan kanssa.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös