Skip to main content

Mobbning på arbetsplatsen

Mobbning på arbetsplatsen är ett kontinuerligt, skadligt och avsiktligt negativt beteende som riktas mot en eller flera personer på arbetsplatsen. Mobbning på arbetsplatsen kan benämnas på olika sätt, till exempel psykiskt våld, våld, mobbning, trakasserier och osakligt bemötande.

Mobbningen kan vara fysisk, psykisk eller social. Den kan ta sig uttryck i till exempel skällsord, diskriminering, hot eller förringande. Mobbning försämrar offrets arbetsprestation och välbefinnande, vilket kan leda till allvarliga hälsoproblem.  

Mobbning är skadligt för hela arbetsplatsen och kan påverka organisationens rykte och produktivitet negativt. 

Hur identifierar man mobbning på arbetsplatsen?

Att dra gränsen mellan mobbning och andra konflikter kan vara svårt. Personliga meningsskiljaktigheter och konflikter mellan anställda utgör inte mobbning på arbetsplatsen. Alla problemsituationer på arbetsplatsen bör dock alltid lösas.

Om du är osäker på om bemötandet som du upplevt eller bevittnat är mobbning ska du diskutera saken med till exempel din chef, arbetarskyddsfullmäktigen eller en representant för företagshälsovården.

Kom ihåg

  • Mobbning är aldrig den mobbades fel. Alla har rätt till en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Om du blir mobbad är det viktigt att ingripa och söka hjälp.
  • Som chef har du ett stort ansvar för de anställdas välbefinnande. Att förebygga och ingripa i mobbning är centrala uppgifter för dig.
  • Det är viktigt att företagshälsovården samarbetar med organisationens personalförvaltning och chefer för att effektivt och varaktigt stoppa mobbning på arbetsplatsen.

Nyttiga länkar

Information om mobbning, osakligt bemötande och trakasserier på arbetsplatsen. 

Detta innehåll har tagits fram i samarbete med Keva.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av