Siirry pääsisältöön

ADHD:n hoito

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD on synnynnäinen häiriö. Sitä ei siis voida poistaa, mutta sen oireita voi helpottaa ja arjen sujumista tukea.

ADHD:n ydinoireita ovat tarkkaavuuden vaikeudet, ylivilkkaus ja impulsiivisuus.

Toisinaan oireet lieventyvät iän myötä. Ne voivat myös jatkua aikuisuuteen ja vaikeuttaa elämää voimakkaasti.

Keskittymisvaikeuksiin voi saada apua omien ajatusten ja toimintatapojen sekä ympäristön muokkaamisesta. Omahoidolliset ohjeet ovat tärkeitä riippumatta keskittymisvaikeuksien syistä.  ADHD:ssä voi näiden lisäksi tarvita ammattiapua.

Miten ADHD:tä hoidetaan?

Hyvä hoito sisältää riittävästi tietoa oireista ja niiden hoidosta sekä mahdollisuuksista saada tukea.  

ADHD:n hoidossa käytetään sekä lääkkeettömiä että lääkkeellisiä hoitoja. Näitä voidaan antaa erikseen tai samanaikaisesti.  

Hoitosuunnitelma rakennetaan yksilöllisesti. Ohjaus, opastus ja eri terapiat voivat olla tarpeen oireiden hallitsemisessa. 

Usein lapset tarvitsevat myös tukitoimia sekä erityisopetusta päiväkodin arjen ja koulunkäynnin tukemiseksi.

Lääkehoito 

Lääkehoitoa voidaan käyttää muun hoidon tukena lievittämään oireita. Lääkitys voi auttaa sekä lapsia että aikuisia vaikeimpien oireiden hoidossa.

Lääkkeettömät hoidot

Lääkkeettömät eli psykososiaaliset hoitomuodot perustuvat vuorovaikutukseen. Psykososiaalisia hoitomenetelmiä ovat muun muassa neuropsykiatrinen valmennus, psykoterapia ja muut keskusteluhoidot. Nettiterapia pohjautuu itsenäisempään työskentelyyn. Hoitomuotojen saatavuus vaihtelee alueellisesti.

Jos olet kiinnostunut nettiterapiasta, hakeudu lääkärin vastaanotolle. Kuka tahansa lääkäri voi tehdä lähetteen nettiterapiaan. 

ADHD-kuntoutuksen lähtökohtana on tiedon tarjoaminen ADHD:stä sekä sen mahdollisista vaikutuksista arkeen ja toimintakykyyn. 

Ryhmäkuntoutus ADHD-oireisille

Ryhmässä tapahtuvassa kuntoutuksessa hyödynnetään terveydenhuollon ammattilaisen psykoterapeuttista ja neuropsykologista osaamista. Myös ryhmäläisten keskinäinen kokemusten jakaminen on monelle hyödyllistä.  

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeistä ja käytännönläheistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on arjen taitojen harjoittelu toimintakyvyn ylläpitämiseksi. 

Siihen ei ole mahdollista saada Kelan tukea. Saatavuus vaihtelee alueittain.   

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa pyritään käytännönläheisen ohjauksen ja neuvonnan avulla kehittämään ja ylläpitämään toimintakykyä. Se voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. 

Toimintaterapiaa voi saada osana erikoissairaanhoitoa tai Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. 

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on tarkoituksenmukaista silloin, kun ADHD-oireisiin yhdistyy muita merkittäviä neuropsykologisia erityisvaikeuksia. 

Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti, ja siihen pääseminen edellyttää aina neuropsykologin tutkimusta. Kelan kuntoutusta varten hankittu lausunto ei pääsääntöisesti saa olla vuotta vanhempi.

Nuorten kuntoutus (Kela)

Kelan Oma väylä -kuntoutus on neuropsykiatrista kuntoutusta, joka on kohdennettu opiskelemaan tai työelämään tähtääville tai siellä jo oleville 16–29-vuotiaille nuorille. Yksilö- ja ryhmätapaamisten tavoitteena on kehittää opiskeluun ja työelämään tarvitsemiasi valmiuksia ja taitoja.

Kelan NUOTTI-valmennus on henkilökohtaista valmennusta 16–29-vuotiaalle nuorelle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Sen tavoitteena on, että nuoren käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan.

Omahoito-ohjelmat

Keskittymisvaikeuksien omahoito-ohjelmissa on tietoa keskittymisvaikeuksista sekä keinoja parempaan arjen- ja elämänhallintaan. 

Omahoito-ohjelman avulla kuka tahansa voi oppia lisää keskittymiskyvystä ja löytää keinoja parempaan keskittymiseen.

Ohjelmaa kannattaa käyttää, vaikka saisikin jo hoitoa tai tukea.

Keskittymisvaikeuksien omahoito-ohjelmat soveltuvat sekä ADHD-oireiden hoitoon että muiden keskittymishaasteiden hoitoon.

Voit käyttää omahoito-ohjelmaa   

  • itsenäisesti  
  • odotellessasi muuta hoitoa  
  • muun hoidon tukena   
  • muun hoidon jo loputtua  

Hyödyllisiä linkkejä

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös