Skip to main content

Behandling av ADHD

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörningen ADHD är en medfödd störning. Man kan alltså inte bli av med den helt, men man kan lindra symtomen och underlätta vardagen.

De centrala symtomen på ADHD är uppmärksamhetssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet.

Ibland avtar eller ändras symtomen med åldern. De kan också fortsätta in i vuxen ålder och göra livet mycket svårt.

Man kan få hjälp för koncentrationssvårigheter genom att modifiera sina tankar, handlingssätt och omgivningen. Att följa egenvårdsinstruktioner är viktigt oavsett vad koncentrationssvårigheterna beror på. Vid ADHD kan man även vara i behov av professionell hjälp.

Hur behandlas ADHD?

I en god vård ingår tillräckligt med information om symtomen och behandlingen av dem samt möjligheterna att få stöd.  

ADHD behandlas med både läkemedelsfria, dvs. psykosociala behandlingsformer och läkemedelsbehandling. Dessa kan ges antingen separat eller samtidigt.  

Vårdplanen utarbetas individuellt. Handledning, vägledning och olika terapier kan vara nödvändiga för att hantera symtomen.

Barn behöver ofta också stödåtgärder och specialundervisning för att underlätta vardagen på daghemmet och skolgången.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling kan användas som tillägg till övrig behandling för att lindra symtom. Medicinering kan hjälpa både barn och vuxna vid behandling av de svåraste symtomen.

Läkemedelsfria behandlingsformer

Utgångspunkten för rehabilitering är att erbjuda information om ADHD och dess eventuella inverkan på vardagen och funktionsförmågan. 

Läkemedelsfria, dvs. psykosociala behandlingsformer, bygger på interaktion. Exempel på psykosociala behandlingsmetoder är bland annat neuropsykiatrisk coachning, psykoterapi och andra samtalsterapier. Nätterapi går ut på arbete på egen hand. Tillgången till olika behandlingsformer varierar regionalt.

Om du är intresserad av nätterapi ska du uppsöka en läkarmottagning. Alla läkare i Finland kan utfärda en remiss till nätterapi.

Grupprehabilitering för personer med ADHD-symtom

Rehabilitering som sker i grupp baserar sig på den psykoterapeutiska och neuropsykologiska sakkunskapen hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Många har också nytta av att gruppmedlemmarna delar erfarenheter sinsemellan.

Neuropsykiatrisk coachning

Neuropsykiatrisk coachning är lösningsinriktad och praktisk rehabiliteringsform som syftar till att konkret öva på vardagliga färdigheter för att upprätthålla funktionsförmågan.

Det är inte möjligt att få FPA:s stöd för detta. Tillgängligheten varierar beroende på region.   

Ergoterapi

I ergoterapin strävar man efter att utveckla och upprätthålla funktionsförmågan genom praktisk handledning och rådgivning. Den kan genomföras individuellt eller i grupp.

Man kan få ergoterapi som en del av den specialiserade sjukvården eller som krävande medicinsk rehabilitering via FPA.

Neuropsykologisk rehabilitering

Neuropsykologisk rehabilitering är ändamålsenligt när man förutom ADHD-symtomen även har andra betydande neuropsykologiska svårigheter och funktionsnedsättningar.

Rehabiliteringen planeras individuellt, och kräver alltid först en undersökning av en neuropsykolog. Ett utlåtande för rehabilitering via FPA får i regel inte vara äldre än ett år.

Rehabilitering för unga (FPA)

FPA:s Min egen väg är neuropsykiatrisk rehabilitering som riktar sig till unga i åldern 16–29 år som siktar på att studera eller arbeta eller som redan gör det. Syftet med de individuella mötena och gruppmötena är att utveckla de färdigheter och kompetenser du behöver för studier och arbetslivet.

FPA:s NUOTTI-coachning är personlig coachning för unga i åldern 16–29 år vars funktionsförmåga har försämrats väsentligt. Målet är att den unga ska få en bättre uppfattning om sina starka sidor och resurser och att hen ska stärka sin livskompetens och sina arbetslivsfärdigheter.

Egenvårdsprogram

Egenvårdsprogrammen för koncentrationssvårigheter innehåller information om koncentrationssvårigheter samt verktyg för hur man bättre kan hantera vardagen och livet.

Med hjälp av egenvårdsprogrammet kan vem som helst lära sig mer om koncentrationsförmåga och hitta sätt för att koncentrera sig bättre.

Programmet kan genomföras även om man redan får övrig behandling eller stöd.

Egenvårdsprogrammen för koncentrationssvårigheter är lämpliga för behandling av både ADHD-symtom och andra koncentrationssvårigheter.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

  • på egen hand
  • medan du väntar på övrig vård
  • som tillägg till övrig vård
  • efter att övrig vård avslutats.

Nyttiga länkar

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av