Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. MISTÄ ON KYSE?

Tässä osiossa saat tietoa pienten lasten ruokailuista ja itsenäisen syömisen kehittymisestä. Lisäksi saat tietoa ruokailutilanteisiin ja syömiseen mahdollisesti liittyvistä ongelmista sekä tavoista helpottaa niitä.

Monet vanhemmat ovat huolissaan lastensa ruokailuun ja syömiseen liittyvistä asioista. Huolten täyttämät ruokailutilanteet muuttuvat helposti ikäviksi sekä lapselle että vanhemmalle. Syömisen haasteet voivat nopeasti vaikuttaa lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen, koska ruokailutilanteet toistuvat usein.

Kuinka tavallisia syömisongelmat ovat?

Syömisongelmat ovat pienillä lapsilla tavallisia. Yleensä ne menevät nopeasti ohi. Eriasteisia syömisongelmia ilmenee 20–40 %:lla tyypillisesti  kehittyvistä lapsista.

Vaikea-asteisia syömisongelmia esiintyy noin 1–3 %:lla pikkulapsista. Niitä kutsutaan pienen lapsen syömishäiriöiksi. Autismikirjon oireet ja kehitykseen liittyvät haasteet lisäävät syömisongelmien riskiä.

Täytyykö lapsen syömisongelmaan puuttua?

On tärkeää, että syömisongelmat tunnistetaan ja niihin puututaan varhain. Tällöin ongelmat eivät pitkity ja haittaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Pitkittyessään ja vaikeutuessaan syömisen ongelmat voivat haitata lapsen kasvua ja kehitystä. Ongelmat voivat jatkua aikuisikään asti. 

Muista

Pienten lasten syömisongelmat ovat tavallisia ja yleensä ohimeneviä.

Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen on tärkeää, etteivät ongelmat pitkity ja haittaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.