Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den här delen får du information om ätandet och utvecklingen av självständigt ätande hos små barn. Du får också information om problem som kan förekomma i anslutning till matsituationer och ätandet och om olika sätt att lindra dem.

Många föräldrar är oroliga för olika omständigheter som anknyter till deras barns måltider och ätande. Om måltiderna och matsituationerna fylls av bekymmer och oro, bli de lätt väldigt jobbiga för både barnet och föräldern. Utmaningar med ätandet kan snabbt påverka växelverkan mellan barnet och föräldern, eftersom matsituationer upprepas många gånger varje dag.

Hur vanligt är det med matproblem?

Problem med mat är vanliga hos små barn. Problemen går i allmänhet snabbt över. Ätsvårigheter av varierande grad förekommer hos 20–40 procent av alla barn  som utvecklas på typiskt sätt.

Allvarligare ätsvårigheter förekommer hos cirka 1–3 procent av alla småbarn. Sådana problem kallas ofta matvägran hos barnet. Symtom inom autismspektret och utmaningar med utvecklingen ökar risken för ätsvårigheter

Ska man ingripa i ätsvårigheter hos ett barn?

Det är viktigt att identifiera ätsvårighterna och ingripa i dem i ett tidigt skede. Då blir problemen inte utdragna, och då stör de inte heller samspelet mellan barnet och föräldern. Om problemen med ätandet drar ut på tiden och blir svårare kan de störa barnets uppväxt och utveckling. Problemen kan fortsätta fram till vuxen ålder. 

Kom ihåg

Det är vanligt att små barn har problem med sitt ätande, men problemen är vanligen övergående.

Det är viktigt med identifiering och ingrepp i ett tidigt skede, så att problemen inte blir utdragna och stör samspelet mellan barnet och föräldern.