Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

10. Mitä toivot suhteelta?

Osa parisuhteen ongelmista on ratkaistavissa olevia. Osa taas on niin sanottuja ikuisia ja ratkaisemattomia ristiriitoja. Niidenkin kanssa voi kuitenkin oppia elämään. Olennaista on löytää parhaat keinot, joilla tilanteeseen voi sopeutua.

Miettikää yhdessä, mitkä asiat auttavat teitä elämään mustasukkaisuuden kanssa. Miten voitte vaalia suhdettanne niin, että se on mustasukkaisuudesta huolimatta molemmille mahdollisimman hyvä?

Keskustelkaa vuorotellen

Mitä kumpikin toivoo?

Harjoitus: Huolihetken aikatauluttaminen

Miksi?

Tässä harjoituksessa opitte puhumaan mustasukkaisuudesta hallitusti huolihetken aikana.

Tällöin

  • mustasukkaista osapuolta auttaa se, että hänen huolilleen on tilaa ja hän saa ilmaista niitä.
  • mustasukkaisuuden kohdetta auttaa, kun huolen esiintulo ei ole hallitsemattoman jatkuvaa ja liian pitkäkestoista.
  • ei tule riitaa siitä, saako mustasukkaisuudesta puhua.

Miten?

Tämä harjoitus on tarkoitettu yhdessä tehtäväksi.

Sopikaa yhdessä 15–30 minuutin aika mustasukkaisista huolista ja epäilyistä keskusteluun. Sopikaa kellonaika ja hetki, joka sopii molemmille. Vaikka aikatauluttaminen saattaa tuntua mekaaniselta, auttaa se molempia osapuolia

Parisuhteen rajojen määrittäminen

Usein parisuhteissa vallitsee odotus kumppaneiden uskollisuudesta ja ensisijaisuudesta toistensa elämässä. Suhteen osapuolilla voi olla erilaiset näkemykset parisuhteen rajoista. Näin voi olla silloinkin, kun varsinaista ulkopuolista uhkaa suhteelle ei ole.

Eriävät näkemykset parisuhteen rajoista voivat johtaa mustasukkaisuuteen. Suhteessa on tärkeää löytää molempia osapuolia tyydyttävä tila. Molempien tulee voida kokea olonsa turvallisiksi ja luottavaisiksi, mutta samaan aikaan sallia toisilleen riittävästi omaa tilaa ja erillisyyttä.

Millaisista rajoista sovitaan?

Jokainen pari määrittää rajansa keskenään. Voitte pohtia esimerkiksi tämänkaltaisia asioita:

  • Sopiiko puolison tanssia hitaita kollegoidensa kanssa työpaikan illanvietossa?
  • Onko sopivaa halailla ystävää ja viettää tämän kanssa kahdenkeskistä aikaa?

Kannattavatko myönnytykset?

Kummankaan ei pidä suostua toisen vahdittavaksi. Omaa elämää pidä kaventaa vähentämällä esimerkiksi ystävyyssuhteita, harrastuksia tai työssä ja kaupassa asiointia. Pitkällä tähtäimellä myönnytysten tekeminen ei helpota tilannetta vaan ruokkii mustasukkaisen pelkoja.

Harjoitus: Parisuhteen rajat

Miksi?

Parisuhteen säännöistä ja rajoista keskusteleminen rakentavassa hengessä auttaa molempia näkemään, miten tärkeä mikäkin asia on. 

Tässä harjoituksessa määritätte oman parisuhteenne rajoja keskustelemalla niistä.

Miten?

Tämä harjoitus on tarkoitettu yhdessä tehtäväksi. Pohtikaa seuraavia kysymyksiä.

Millaiset rajat ovat teistä kummastakin sopivat parisuhteessanne? Oletteko samaa vai eri mieltä siitä, missä suhteen rajat kulkevat?

Loading ...

Huomaa

Mustasukkaisuus voi herätä myös tilanteessa, jossa tulee tunne siitä, että puolisolle muut asiat ja ihmiset ovat tärkeämpiä kuin parisuhde.