Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten suhtautua mustasukkaisuuteen?

Mustasukkaisuudentunteen voimakkuuteen vaikuttaa se, miten tunteeseen suhtautuu. Mustasukkaisuutta voi voimistaa ajatus siitä, että tunteen voima on todiste uhkan todellisuudesta.

Jos pelko kumppanin menettämisestä on suurta, voi se johtaa ajatukseen siitä, että myös vaara menettää kumppani on suuri.

Omaa mustasukkaisuudentunnetta voi olla vaikea sietää. Se voi tuntua pahaenteiseltä, vaaralliselta tai kontrolloimattomalta. Ihminen voi kokea, että tunne on kielletty ja se pitää tukahduttaa. Mitä enemmän tunnetta yrittää tukahduttaa, sitä enemmän se tunkeutuu mieleen.

Ydinuskomukset mustasukkaisuuden taustalla

Mustasukkaisuus liittyy usein niin sanottuihin ydinuskomuksiin, jotka koskevat itseä ja toisia. Ydinuskomukset ovat varhaisissa ihmissuhteissa muodostuneita käsityksiä siitä, onko itse riittävä suhteessa muihin ja voiko muihin luottaa.

Nämä uskomukset opitaan jo lapsena. Menneisyydessä opitut ydinuskomukset ja käyttäytymistaipumukset nousevat usein pintaan läheisissä ihmissuhteissa, kuten parisuhteessa.

Ongelmalliset ydinuskomukset

Kyse on sanattomasta ja kokemuksellisesta tiedosta, jota voi olla vaikea pukea ajatusten muotoon. Opittuja ja ongelmallisia itseä koskevia ydinuskomuksia voivat olla esimerkiksi ”minua ei voi rakastaa”, ”olen viallinen” tai ”olen oikeutettu erityiskohteluun”.

Haitallisia toisia koskevia ydinuskomuksia voivat esimerkiksi olla: ”toiset hylkäävät minut” tai ”muut eivät halua minua”.

Miten ydinuskomukset syntyvät?

Suotuisissa kasvuolosuhteissa lapsi, jonka tarpeisiin vastataan riittävän johdonmukaisesti ja rakastavasti, oppii ydinuskomukset ”olen hyvä ja huolenpidon arvoinen” ja ”tavallisesti muihin voi luottaa”.

Jos hoitava aikuinen aiheuttaa turvattomuutta tai on epäjohdonmukaisesti tai torjuvasti lapsen saatavilla, voi lapsi omaksua kielteisen käsityksen itsestään ja toisista ihmisistä. Tämä voi ilmetä esimerkiksi ajatuksina ”en ole hyvä” ja ”toisiin ei voi luottaa”.

Mustasukkaisuudentunne voi luoda turvaa

Kaltoinkohtelua ja vihamielisyyttä kokenut lapsi voi kehittää suojakseen myös aggressiivisia ja pakottavia toimintatapoja. Tällä haitallisella käyttäytymisellä hän pyrkii varmistamaan omaa turvallisuuttaan.

Mustasukkaisen voi olla vaikea sietää epävarmuutta. Mustasukkainen huolestuneisuus voi olla pyrkimystä varautua yllätyksiin ja estää jotakin pahaa tapahtumasta. Mustasukkaisuudentunteesta luopuminen voi olla vaikeaa, koska siihen voi liittyä ajatus siitä, että asettuisi alttiiksi vaaralle.