Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten mustasukkaisuus vaikuttaa?

Mustasukkaisuus ei ole pelkästään negatiivinen asia. Siitä voi olla myös hyötyä parisuhteelle. Mustasukkaisuus voi auttaa arvostamaan toista ja olemaan pitämättä häntä itsestäänselvyytenä.

Milloin mustasukkaisuudesta on hyötyä?

Mustasukkaisuus voidaan kokea rakkauden ja välittämisen osoituksena. Jos kumppani ei ole lainkaan mustasukkainen, voi tuntua siltä, että hän ei välitä.

Tunne voi motivoida suojaamaan suhdetta ja pitämään siitä huolta. Tutkimusten mukaan mustasukkaisuutta kokevilla on vakaampia ja onnellisempia parisuhteita kuin hyvin vähän mustasukkaisuutta kokevilla. Sitoutuneissa suhteissa koetaan enemmän mustasukkaisuutta.

Mustasukkaisuus voi auttaa asettamaan rajat

Mustasukkaisuus on hyödyllinen tunne tietyissä tilanteissa. On ymmärrettävää haluta sitoutumista ja rehellisyyttä parisuhteessa. Jos näitä ei ole, voi mustasukkaisuus antaa kimmokkeen erota huonosta suhteesta.

Kivuliaan tunteen kautta on mahdollista ymmärtää, ettei toinen pidä suhdetta yhtä tärkeänä kuin itse. Silloin on parempi etsiä turvallisempaa suhdetta toisenlaisen ihmisen kanssa.

Mustasukkaisen käytöksen hyödyt

Mustasukkaisuus voi myös johtaa suhdetta tukevaan käyttäytymiseen. Se voi edistää huolista ja haavoittuvuudesta kertomista, lohdutuksen saamista, neuvottelua suhteen rajoista ja suhteen vaalimista. Tällöin mustasukkaisuudella voi olla hyviä vaikutuksia suhteelle.

Parhaimmillaan mustasukkaisuus johtaa rakentavaan toimintaan, kuten suhteen rajojen sopimiseen ja parisuhteen vaalimiseen. Mustasukkaisuus voi myös luoda jännitettä, joka auttaa pitämään suhteen tuoreena.

Milloin mustasukkaisuudesta on haittaa?

Mustasukkaisuus on haitallista, kun se aiheuttaa kärsimystä osapuolille, häiritsee heidän elämäänsä tai vahingoittaa parisuhdetta. Se voi johtaa ahdistuneisuuteen, mielialan laskuun tai toivottomuuteen.

Mustasukkaisuudesta voi seurata riitoja, vihaa, pelottelua, toisen kontrollointia tai väkivaltaista käyttäytymistä.

Mustasukkaisen käytöksen haitat

Mustasukkaisuus voi johtaa syytöksiin ja kuulusteluihin sekä kumppanin kontrollointiin ja vakoiluun. Mustasukkainen saattaa tutkia kumppaninsa viestejä ja puhelinta. Pahimmillaan seurauksena on väkivaltaa tai sillä uhkailua. Mustasukkaisuus voi ilmetä myös vetäytymisenä, takertumisena, vaativuutena ja rakkaudenosoituksina.

Näiden selviytymiskeinojen tarkoitus on auttaa henkilöä tulemaan toimeen vaikean tilanteen kanssa. Ne kuitenkin yleensä pahentavat tilannetta tuomalla parisuhteeseen ongelmia ja turvattomuutta.

Mustasukkaisuus voi sen kohteesta tuntua loukkaavalta ja epäoikeudenmukaiselta. Hän saattaa kokea, että häntä kontrolloidaan ja häneen ei luoteta. Hän saattaa kärsiä siitä, että tulee ikään kuin tuomituksi ilman syytä.

 

Muista

Liiallinen mustasukkaisuus liittyy mustasukkaisen omaan tunne-elämään ja historiaan, ei niinkään mustasukkaisuuden kohteen toimintaan tai todelliseen ulkoiseen uhkaan.