Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

3. Mustasukkaisuuden kohteen rooli

Mustasukkaisuus ei aina ole vain mustasukkaisen osapuolen ongelma. Tilanteen ymmärtämiseksi täytyy tarkastella, millä tavoin kumppanit vaikuttavat toisiinsa ja mitä kumpikin tekee.

Se, miten kumppanit toimivat suhteessa toisiinsa, voi joko helpottaa tai pahentaa mustasukkaisuutta. Molempien osapuolten selviytymiskeinot täytyy ottaa huomioon, jotta ongelmaan voidaan etsiä ratkaisuja.

Mustasukkaisuuden kohteeksi voi kuitenkin joutua myös täysin ilman omaa syytään.

Miten mustasukkaisuuden kohde toimii?

Miten mustasukkaisuuden kohde reagoi kumppaninsa mustasukkaisuudentunteisiin, ajatuksiin ja käytökseen?

  • Yrittääkö kumppani rauhoitella?
  • Pyrkiikö hän selvittämään mahdolliset väärinkäsitykset avoimesti?
  • Auttaako hän puolisoaan pärjäämään vaikean tunteen kanssa?
  • Ylläpitääkö tai provosoiko hän toiminnallaan mustasukkaisuutta?

Tarkastellaan seuraavaksi tilannetta mustasukkaisuuden kohteen näkökulmasta. Miten mustasukkaisuuden kohteena oleva osapuoli teidän suhteessanne toimii? 

Harjoitus: Kumppanin rakentava käyttäytyminen

Miksi?

Tämä harjoitus on sinulle, jonka kumppani osoittaa mustasukkaisuutta sinua kohtaan. Mustasukkaisen kumppani saattaa esimerkiksi auttaa puolisoaan pärjäämään vaikean tunteen kanssa tai hän voi provosoida toiminnallaan mustasukkaisuutta.

Tässä harjoituksessa tarkastelet, minkälaisilla tavoilla reagoit kumppanisi mustasukkaisuuteen. Opit huomaamaan, millainen käytös on rakentavaa niissä tilanteissa, joissa kumppanisi osoittaa mustasukkaisuutta.

Miten?

Alla on lista erilaisista toimintatavoista. Osa niistä on rakentavia ja osa ei-rakentavia.

Käy ne läpi yksi kerrallaan.

  1. Merkitse ensin, tunnistatko itse käyttäväsi kyseistä toimintatapaa.
  2. Arvioi sen jälkeen, onko toiminta rakentavaa.
  3. Harjoituksen lopusta voit tarkastaa, mitkä toimintatavat ovat rakentavia. Pysähdy tarkastelemaan tekemääsi listausta: käytätkö tällä hetkellä enemmän rakentavia vai ei-rakentavia tapoja reagoida kumppanisi mustasukkaisuudentunteeseen?

Kumppanin toimintatavat

Loading ...

Rakentavia toimintatapoja ovat 2, 7, 8 ja 9.

Muista

Henkinen ja fyysinen väkivalta on aina väärin. Mustasukkaisuuden kohteen toiminta ei koskaan oikeuta väkivaltaan.

Mustasukkaisuuden kohteeksi voi joutua myös ilman omaa syytään.