Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mielihyvän lisääminen arkeen

Teettekö yhdessä riittävästi asioita, joista nautitte? Elämä on jatkuvaa tasapainottelua kuluttavien ja voimaa tuovien asioiden välillä.

Jos asiaan ei kiinnitä huomiota, saattaa vaaka huomaamatta kallistua kuluttavien asioiden puolelle. Se taas saattaa johtaa esimerkiksi aloitekyvyn vähenemiseen ja ärtyneisyyteen, jotka kuormittavat parisuhdetta.

Mikä tuo juuri teille iloa?

On hyvin yksilöllistä, mistä ketkäkin nauttivat. Onkin tärkeää, että tiedätte, mitkä asiat tuottavat iloa juuri teille. Niitä voivat olla esimerkiksi

 • kirjojen tai podcastien kuunteleminen yhdessä
 • elokuvien tai sarjojen katseleminen yhdessä
 • ruoanlaitto yhdessä
 • yhteiset kävelylenkit
 • yhteinen urheiluharrastus
 • yhteisten ystävien tapaaminen

Pohtikaa myös, mitkä asiat lisäävät hyvinvointianne myös pitkällä tähtäimellä. Esimerkiksi lohtusyöminen ja alkoholi voivat hetkellisesti rentouttaa, mutta olla pidemmällä tähtäimellä haitaksi.

Miellyttävien asioiden löytäminen on usein helpompaa tyytyväisessä mielentilassa.

Arjessa jaksaminen

Yrittäkää haastavassakin tilanteessa pitää huolta

 • riittävästä nukkumisesta ja palautumisesta
 • yhteisestä ja omasta ajasta
 • omista ja yhteisistä ystävyyssuhteista
 • terveellisestä ruokavaliosta
 • liikunnasta osana arkea

Harjoitus: Mielihyvävarasto

Miksi?

Mielihyvä auttaa jaksamaan elämän velvoitteita.

Tässä harjoituksessa opitte tunnistamaan asioita, jotka lisäävät mielihyvää arkeenne. 

Miten?

Laatikaa lista asioista, jotka koet miellyttäviksi. Laittakaa lista näkyville vaikka jääkaapin oveen.

Muistelkaa listaa tehdessäsi kaikkia asioita, jotka ovat tuottaneet teille iloa aiemmin. Yrittäkää miettiä mahdollisimman monta pientä ja konkreettista asiaa.

Voitte listata myös uusia asioita, joita haluatte kokeilla yhdessä.

Loading ...

Muista

Voitte vaikuttaa omaan hyvinvointiinne yksinkertaisilla päivittäisillä asioilla. Arkeen kannattaa sisällyttää asioita, jotka tuottavat mielihyvää. Ne auttavat jaksamaan elämän velvoitteita.