Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten olla toimiva tiimi?

Parisuhde, joka toimii kuin tiimi, on monelle ihanne. Myös te kaksi voitte oppia muodostamaan tiimin. Tärkeää on ymmärtää, miten sitoutuminen toiseen vahvistaa teitä tiiminä.

Kun pari alussa ihastuu toisiinsa, on heillä haaveita siitä, millainen heidän tulevaisuudestaan tulee. Parisuhteen muodostuminen tiimiksi ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Se vaatii aikaa ja luottamusta.

Kumpikin tiimin jäsen odottaa toisen tekevän parhaansa tiimin onnistumiseksi. Joskus on vaikeampaa tehdä itse parhaansa. Rakastunut saattaa odottaa toiselta hemmottelua ja samalla unohtaa, että kumppanikin odottaa sitä.

Toimivan tiimin edellytyksiä

Tiiminä pari voi yhdessä selvitä vaikeuksien yli. Tiimiksi kehittyminen ei ole helppoa, mutta sen tuoma tyytyväisyys on verratonta.

Hyvä vuorovaikutus

Tiimin onnistumiseksi tarvitaan paljon herkkyyttä toisen tarpeille, mutta myös taitoja ilmaista omia tarpeita. Tiimin edellytys on joustavuus sekä vuorovaikutus, joka on enimmäkseen onnistunutta. Tästä syntyy vahva pohja, jota tiimi tarvitsee.

Yhteiset unelmat

Tiimi tarvitsee yhteisen päämäärän eli unelmia, joita kohden kurkottaa. Keskustelkaa unelmistanne usein. Suunnitelkaa, miettikää ja tehkää päätöksiä yhdessä.

Arvostus ja sitoutuminen

Hyvässä parisuhdetiimissä kumppanit ovat sitoutuneet toisiinsa ja osoittavat toisilleen arvostusta. He nojautuvat toisiinsa.

Tiimi ei pelkää erimielisyyksiä vaan selvittää ne. Tiimissä saa epäonnistua ja pyytää apua, kun ei osaa tai jaksa.

Kuunteleminen ja tilan antaminen

Pareilla, jotka toimivat kuin tiimi, on paljon läheisyyttä ja vähän etäisyyttä. Joskus se voi ahdistaa toista. Kuuntele tiimisi toista puolikasta, ja anna hänelle tilaa.

Kiitä, älä moiti

Parisuhde ja yhdessä eläminen tiiminä merkitsee useita arkisia rutiineja, jotka voivat sujua hyvin tai aiheuttaa paljon kitkaa.

Hyvässä parisuhteessa osataan vahvistaa ja kannustaa toista. Joskus on myös hyvä katsoa hankaluuksia sormien välistä. Tärkeintä on muistaa kiittää kumppania tämän vahvuuksista.

Katso videolta, kun Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen kertoo parisuhteen vahvistamisen keinoista.

Katso videolta, kun Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen kertoo, millaisia ovat hyvän parisuhteen merkit ja milloin olisi syytä hankkia apua parisuhteeseen.

Katso videolta, kun Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen kertoo, miten huolehtia parisuhteesta ruuhkavuosina.

Harjoitus: Toimivan parisuhteen merkit

Miksi?

Alla olevan tarkistuslistan avulla voitte pohtia suhdettanne. Voitte huomata, mitä asioita kaipaisitte suhteeseenne lisää.

Miten?

Lukekaa väittämät ja pohtikaa, toteutuvatko nämä parisuhteen peruselementit suhteessanne.

Loading ...

Muista

Molempien hyvät teot toisilleen lisäävät parisuhdeonnea.