Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur är man ett fungerande team?

Ett parförhållande som fungerar som ett team är idealet för många. Ni två kan också lära er att bilda ett team. Det viktiga är att förstå hur hängivenhet till den andra stärker er som ett team.

När två människor blir förälskade i varandra har de drömmar om hur deras framtid kommer att se ut. Parförhållandet förvandlas däremot inte till ett teamförhållande av sig självt. Det kräver tid och tillit.

Båda teammedlemmarna förväntar sig att den andra ska göra sitt bästa för att teamet ska lyckas. Ibland är det svårare att själv göra sitt bästa. När man är förälskad kanske man förväntar sig att den andra ska skämma bort en och kan samtidigt glömma att den andra partnern också förväntar sig det.

Förutsättningarna för ett fungerande team

Som ett team kan ett par övervinna svårigheter tillsammans. Det är inte lätt att utvecklas till ett team, men tillfredsställelsen det ger är oslagbar.

Bra interaktion

För att teamet ska lyckas krävs stor känslighet för den andras behov, men också färdigheter att uttrycka sina egna behov. Teamets förutsättningar är flexibilitet och interaktion som oftast lyckas. Det skapar den starka grund som teamet behöver.

Gemensamma drömmar

Teamet behöver ett gemensamt mål, dvs. drömmar att sträva efter. Diskutera era drömmar ofta. Planera, fundera och fatta beslut tillsammans.

Uppskattning och engagemang

I ett bra parförhållandeteam är partnerna engagerade i varandra och visar varandra uppskattning. De stödjer sig mot varandra.

Teamet är inte rädd för meningsskiljaktigheter, utan löser dem. I teamet får man misslyckas och be om hjälp när man inte kan eller orkar.

Att lyssna och ge utrymme

Par som fungerar som ett team har mycket närhet och lite avstånd. Ibland kan den ena partnern tycka att det är jobbigt. Lyssna på den andra halvan av ditt team och ge hen utrymme.

Beröm istället för att anklaga

Parförhållandet och att leva tillsammans som ett team innebär många vardagsrutiner som kan löpa på bra eller orsaka en hel del friktion.

I ett bra förhållande vet man hur man stärker och uppmuntrar den andra personen. Ibland är det också bra att se mellan fingrarna när det uppstår svårigheter. Det viktigaste är att komma ihåg att berömma partnern för hens styrkor.

Se videon när Heli Vaaranen, direktör för relationscentret Parisuhdekeskus, berättar om olika sätt att stärka parförhållandet.

Se videon när Heli Vaaranen, direktör för relationscentret Parisuhdekeskus, förklarar tecknen på ett bra parförhållande och när man bör söka hjälp för sitt förhållande.

Se videon när Heli Vaaranen, direktör för relationscentret Parisuhdekeskus, berättar hur man ska vårda sitt förhållande under de hektiska åren.

Övning: Tecken på ett fungerande parförhållande

Varför?

Använd checklistan nedan för att reflektera över ert förhållande. Ni kan upptäcka vad ni skulle vilja ha mer av i ert förhållande.

Hur?

Läs igenom påståendena och fundera på om dessa grundläggande element i ett parförhållande förverkligas i ert förhållande.

Loading ...

Kom ihåg

När båda gör något bra för varandra ökar det lyckan i förhållandet.