Siirry pääsisältöön

Raskaus ja opioidiriippuvuus

Jos olet raskaana ja käytät opioideja, kerro asiasta neuvolassa tai hakeudu suoraan oman kotikuntasi päihdepalveluihin. Näin voidaan löytää sopiva hoitomuoto sinun ja sikiön hyvinvoinnin tukemiseen.

Muista

Hakeutumalla hoitoon tuet parhaiten omaa ja tulevan lapsesi hyvinvointia. 

Mitä opioidiriippuvuus on? 

Opioidiriippuvuus on hoidettavissa oleva sairaus, kuten vaikkapa diabetes. 

Opioidiriippuvuudesta kertoo voimakas tarve käyttää opioideja eli opioidihimo. Käytetyt annokset nousevat usein ajan myötä, kun sietokyky aineelle nousee. Opioidien hankkiminen, käyttö ja vieroitusoireet saattavat viedä paljon aikaa ja muodostua keskeiseksi elämänsisällöksi. 

Opioidien käytön vähentäminen ja lopettaminen aiheuttavat vieroitusoireita, kuten pahoinvointia, lihassärkyä sekä silmien ja nenän vuotamista.  

Mitä opioidikorvaushoito on? 

Opioidikorvaushoito on opioidiriippuvuuden lääkkeellistä ja psykososiaalista hoitoa. 

Psykososiaalisella hoidolla tarkoitetaan lääkeetöntä tukea ja apua. Sillä edistetään sekä mielenterveyttä että sosiaalista hyvinvointia. Sosiaalista hyvinvointia voidaan edistää esimerkiksi tukemalla sitä, että asiakas löytää mielekästä tekemistä arkeensa ja saa talousasiansa kuntoon. 

Opioidikorvaushoito on tutkimusten mukaan tehokas opioidiriippuvuuden hoitomuoto.  

Korvaushoitolääkkeenä käytetään joko buprenorfiinia tai metadonia. 

Raskauden aikainen opioidien käyttö voi aiheuttaa vastasyntyneelle vieroitusoireita. Vauvan vointia seurataan syntymän jälkeen sairaalassa ja vieroitusoireita hoidetaan tarvittaessa.   

Opioidikorvaushoito ei ole este imetykselle. 

Jos olet jo korvaushoidossa 

Korvaushoidossa olevan henkilön raskaus olisi hyvä suunnitella etukäteen. Sinun on hyvä keskustella korvaushoitoklinikalla raskaudesta ja muista vointiisi vaikuttavista tekijöistä. 

Jos sinulla on korvaushoidon lisäksi muuta lääkehoitoa, kannattaa lääkehoitosuunnitelma tehdä lääkityksestä vastaavan lääkärin kanssa. 

Jos sinulla on jotakin seuraavista, kannattaa ne lopettaa: 

  • alkoholin ja muiden päihteiden käyttö 
  • päihteiden suonensisäinen käyttö 
  • tupakointi 

Korvaushoito jatkuu käytössä olevalla lääkevalmisteella raskauden ajan. Lääkeannosta voidaan tarvittaessa säätää vointisi mukaan.  

Korvaushoidon aloittaminen raskauden aikana 

Jos olet raskaana, tulee opioidikorvaushoidon arvioon ja muuhun päihdehoitoon pääsemisen toteutua nopeasti.  

Korvaushoidon aloitus tehdään yleensä osastolla.  

Osastojakson kesto on yksilöllinen. Se riippuu esimerkiksi siitä, tarvitaanko vieroitusta muista päihteistä. 

Osastojakson aikana haetaan korvaushoitolääkkeelle sopivaa annosmäärä. Tavoitteena on löytää annostus, jolla vointisi on tasainen. 

Opioidivieroitus raskauden aikana 

Jos opioidien käyttösi ei ole riippuvuustasoista vaan satunnaista, voi vieroittautuminen olla ensisijainen vaihtoehto. Riippuvuustasoisessa käytössä vieroittautumista voidaan tukea myös raskausaikana, mikäli olet motivoitunut siihen.  

Opioidiriippuvuudessa retkahdusriski on kuitenkin suuri. Tarvittaessa voidaan nopealla aikataululla arvioida opioidikorvaushoidon aloittamista.  

Vieroitusoireet aiheuttavat sikiölle stressiä. Siksi vieroitus on syytä tehdä rauhalliseen tahtiin sekä vieroitusoireita seuraten ja tarpeen mukaan hoitaen. Liian nopea vieroitusyritys voi myös aiheuttaa retkahdusriskin.  

Vieroitus tehdään usein laitosolosuhteissa. Sen aikana suunnitellaan avohoidon tukitoimet tai tarvittaessa esimerkiksi kuntouttava jatkohoito laitoksessa. Paras aika vieroittautumiseen on keskiraskaudessa. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös