Siirry pääsisältöön

Opioidikorvaushoito ja psyykkinen terveys

Päihderiippuvuuteen liittyy usein myös muita psykiatrisia sairauksia. Jos henkilöllä on korvaushoidon arviointivaiheessa todettu psyykkinen häiriö tai epäily siitä, hoitopaikka suunnittelee ja toteuttaa sen hoidon muun hoidon ohella.

Psykoottiset häiriöt 

Päihteiden käyttö altistaa psykoottisille häiriöille. Hoitopaikka seuraa korvaushoidon aikana korvaushoidossa olevan vointia. Hoitopaikka järjestää hoitoa ja tutkimusta tarpeen mukaan.  

Mielenterveystalosta löytyy omahoito-ohjelma psykoosin oireisiin sekä lieviin harhoihin ja harhaluuloihin. Niistä löydät harjoituksia, joista voi olla hyötyä. 

Persoonallisuushäiriöt 

Säännöllinen korvaushoito mahdollistaa muun kuntoutumisen ja vakauttaa elämää. Tämä auttaa esimerkiksi asunnon saamisessa tai pitämisessä.  

Tunne-elämän epävakaus 

Henkilöt, joilla on sekä tunne-elämän epävakautta että opioidiriippuvuus saattavat olla impulsiivisia. Näihin haasteisiin voi saada apua esimerkiksi dialektisesta käyttäytymisterapiasta.  

Dialektinen käyttäytymisterapia on tutkimusnäyttöön perustuva psykoterapeuttinen hoitomenetelmä, joka tähtää muutokseen. 

Neuropsykiatriset häiriöt 

Neuropsykiatriset häiriöt saatetaan voida diagnostisoida vasta korvaushoidon aikana, kun riippuvuus- ja vieroitusoireet ovat helpottaneet.  

Mielenterveystalosta löytyy keskittymisvaikeuksien omahoito-ohjelma. Ohjelmassa on sekä käytännöllisiä työkaluja tilanteen helpottamiseksi että vertaisten kokemuksia siitä, mikä auttaa heitä. 

Mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt 

Mieliala- tai ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon voidaan tarjota terapeuttista hoitoa ja lääkehoitoa.  

Terapeuttista hoitoa tarjotaan esimerkiksi psykiatrian poliklinikoilla, terveyskeskuksissa ja Kelan tukemana. 

Tarvittaessa häiriötä voidaan hoitaa myös pitkäaikaiskäyttöön soveltuvilla lääkkeillä. Bentsodiatsepiinien käyttöä ei suositella ahdistuneisuusoireilun hoidossa. 

Ahdistuneisuus- ja paniikkihäiriön hoidossa lääkkeettömien ahdistuksenhallintakeinojen opettelu on ensisijaista. Näitä keinoja löytyy ahdistuksen ja paniikin omahoito-ohjelmasta. 

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös