Siirry pääsisältöön

Psykososiaalinen tuki kriisinhallintaveteraaneille

Kriisinhallintahenkilöstölle on tarjolla tukea palvelusaikana ja palvelusajan jälkeen. Tuesta vastaa Puolustusvoimat, Porin prikaati ja HUS Psykiatria.

Puolustusvoimat vastaa sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä palvelevien henkilöiden tuesta ja Porin prikaati järjestää sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä palvelleelle henkilöstölle kotiuttamiskoulutustilaisuuksia. HUS Psykiatria tarjoaa kotiutuneille kriisinhallintaveteraaneille psykiatrista arviointia ja ohjausta.

Palveluksen aikana 

Kriisinhallintahenkilöstölle on tarjolla tukea palveluksen aikana. Kriisinhallintatehtävissä palvelevien henkilöiden psykososiaalisen tuen organisoinnista vastaa Puolustusvoimat ja tuen järjestelyistä vastaavat osaltaan Porin prikaati sekä Sotilaslääketieteen keskus. Yli 100 hengen operaatioissa toimii myös suomalainen sosiaalikuraattori ja pappi, jotka tukevat henkilöstön toimintakykyä.

Kotiuttamiskoulutus palveluksen jälkeen 

Porin prikaati järjestää  kaksivaiheisen kotiuttamiskoulutuksen, joka on osa kriisinhallintapalvelusta. Palvelussuhteen ehdot ovat samat kuin operaatioaikaa edeltävän koulutuksen aikana.  

Kotiuttamiskoulutuksen ensimmäisessä vaiheessa, 1-5 kuukauden sisällä kotiutumisesta, osallistutaan livetilaisuuteen Säkylässä. Tilaisuudessa käydään läpi kriisinhallintapalveluksesta kotiutuneen henkilöstön kanssa kriisinhallintapalveluksen kokemuksia. Läpi käydään myös stressiin, ihmissuhteisiin ja arkeen paluuseen liittyviä asioita.

Työskentelymuotoina ovat luennot ja johdetut ryhmäkeskustelut. Kotiuttamiskoulutuksen toinen vaihe on kolmen kuukauden sisällä kotiuttamiskoulutuksen ensimmäisestä vaiheesta. Tällöin työnantaja on yhteydessä kotiutuneisiin. Jokaisen kanssa käydään henkilökohtainen yksilökeskustelu puhelimitse.

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Kotiuttamiskoulutukseen ei liity jatkopalveluskelpoisuuden arviointia. 

Tuki kotiutumisen jälkeen 

HUS Psykiatrian konsultaatiopoliklinikka tarjoaa matalan kynnyksen psykiatrista arviota ja palveluohjausta kotiutuneille kriisinhallintaveteraaneille.  Arvioon voi hakeutua ilman lähetettä tai maksusitoumusta ottamalla itse yhteyttä HUS psykiatrian konsultaatiopoliklinikkaan. 

Arvioon kannattaa hakeutua, mikäli palveluksesta kotiutumisen jälkeen tarvitsee apua esimerkiksi psyykkisten oireiden, stressin tai sopeutumisvaikeuksien vuoksi. 

Arvio on kriisinhallintaveteraanille maksuton. Myös siitä aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan Valtiokonttorin toimesta. 

Jatkohoito

Mahdollinen jatkohoito järjestetään omalla kotipaikkakunnalla tai sen läheisyydessä. Jatkohoitoa varten tarvitaan maksusitoumus Valtiokonttorilta. Valtiokonttori korvaa HUSissa laaditun hoitosuunnitelman mukaiset hoitokustannukset enintään yhden vuoden ajan tuen tarpeen ilmenemisestä. 

Hoidon kustannusten korvaamiseksi Valtiokonttori tarvitsee hoitovalta taholta hoitoyhteenvedon. Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta puolustusvoimille. 

Milloin psykiatrista tukea tarvitaan?

Palveluksen jälkeen saattaa esiintyä

  • haasteita sopeutua arkeen
  • unettomuutta
  • parisuhdevaikeuksia
  • alkoholin liiallista käyttöä
  • masennus- ja ahdistusoireita

Palveluksen tapahtumat ovat voineet jäädä mieleen häiritsevästi. Tällöin kyse voi olla traumaperäisestä oireilusta.

Psykiatrinen arvio ja palveluohjaus

Puolustusvoimat, Valtiokonttori ja HUS ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan kriisinhallintatehtäviin osallistuneille tarjotaan matalan kynnyksen psykiatrista arviota ja palveluohjausta. Ne ovat maksuttomia.

Psykiatrinen arvio

Psykiatrinen arvio tehdään HUSin psykiatrisella konsultaatiopoliklinikalla. Psykiatrinen arvio ja hoitosuunnitelma toteutetaan sairaanhoitajan ja lääkärin yhteistyönä. Arviojakso on yleensä 1-5 käyntiä tai puhelua.

Jatkohoito

Mahdollinen psykiatrinen jatkohoito toteutetaan kotiutuneen kotipaikkakunnalla. Psykiatrisen arviojakson potilaskertomusmerkinnät tehdään HUSin potilastietojärjestelmään. Tiedot tallentuvat Kanta-arkistoon jonka näkyvyyttä voi hallinnoida Omakanta.fi-palvelussa.

Valtiokonttori korvaa arviojaksosta koituvat kustannukset. Jos hoidon tarve liittyy kriisinhallintapalvelukseen, kotiutuneella on oikeus pisimmillään vuoden mittaiseen psykiatriseen hoitoon. Hoito voi olla esimerkiksi lyhytterapiajakso yksityissektorilla.

Miten pääsen arvioon?

Voit olla puhelimitse yhteydessä HUS Psykiatrian konsultaatiopoliklinikalle. Et tarvitse lähetettä. Sairaanhoitaja on sinuun yhteydessä viikon kuluessa yhteydenotostasi.

Psykiatrinen arviointi ja kuntoutustarpeen selvittäminen 

Kun kotiutumisesta on kulunut vuosi, voidaan tarvittaessa tehdä psykiatrisia arvioita ja kuntoutustarveselvityksiä. 

Arvio ja esitys tehdään Valtiokonttorin hoitoonohjauksen perusteella. Kriisinhallintaveteraanin tulee itse ottaa ensin yhteyttä Valtiokonttoriin ja käynnistää sotilastapaturmalain mukainen selvitys. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa? 

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattavat kiinnostaa myös