Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för känslolås!

Upplever du vissa känslor som oproportionerligt intensiva? Beter du dig på ett sätt som är skadligt för dig själv eller andra? Förstår du inte alltid dina egna handlingar? Har du återkommande svårigheter i dina relationer?

Känslolåsningar kan framträda som till exempel svårigheter med att identifiera eller reglera sina känslor. De kan få en att bete sig på sätt som resulterar i skuld- eller skamkänslor.

Att låsa upp känslolås frigör ens eget tänkande och handlingar.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Detta egenvårdsprogram lämpar sig för alla som vill utforska sina känslolås och hitta nya sätt att hantera svåra känslor.

Det här egenvårdsprogrammet har gjorts med tanke på lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda egenvårdsprogrammet för känslolås

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård
 • genom att om och om igen gå tillbaka till det innehåll som intresserar dig

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om känslolås och de symtom de orsakar.

Du lär dig att identifiera hur känslolås eventuellt påverkar dig och vad som kan ligga bakom dem.

Du lär dig att bli av med känslolås via övning.

Programmet innehåller också videor om till exempel visualiseringsarbete.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

Du lär dig att identifiera modes som ligger till grund för känslolåsningarna. Modes är olika aspekter av jaget.

Med hjälp av dessa övningar kan du lära dig

 • att hitta nya sätt att hantera svåra känslor
 • att lättare acceptera dina egna känslor av sårbarhet
 • att minska självanklagelser, självförebråelse och dina egna höga krav på dig själv

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Den sista delen hjälper dig att orientera sinnet mot framtiden.

Du får mer information om hur kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar den psykiska hälsan. Du lär dig att upprätthålla resultaten du uppnått.

Du får också information om var du vid behov kan söka hjälp.

I följande video (1:34) hör du hur egenvårdsprogrammet är uppbyggt. Du får också veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogram

 • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera bättre i vardagen och hantera dina symtom

Det här är också ett verktyg för professionell personal

Det kan användas som en helhet eller i delar som ett stöd vid gruppträffar eller individuella träffar.

Professionell personal kan ge stöd och handledning när övningarna ska göras. För att gå igenom egenvårdsprogrammet behövs vanligtvis 1–3 träffar. Då kan man till exempel prata om de tankar som har kommit upp under övningarna och fundera på vilka övningar som passar bäst.

Obs!

Om du upplever att dina symtom är allvarliga, tveka inte att dessutom söka hjälp!

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är alltid tillgängligt för dig när du har tid. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Titta på videofilmerna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator medan du läser på om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig använda nya verktyg är det viktigt att öva regelbundet. När börjar med att öva på att du använda dessa verktyg först i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på enkäter och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil.

Du kan göra en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gå igenom programmet i lämpliga delar och ta pauser så du kan återhämta dig.