Skip to main content

Risker med alkoholkonsumtion (AUDIT), män

Med det här testet kan du bedöma din alkoholkonsumtion. Med hjälp av testet får du veta om din alkoholkonsumtion är måttlig eller om den är kopplad till förhöjda risker. Riskgränserna för resultaten i testet har anpassats för män.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan för att besvara frågorna och räkna ut poängen.  

Du kan svara på testet anonymt. Dina svar sparas inte.

Kom ihåg

Om du vill att en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation, kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Tänk på hur din alkoholkonsumtion har sett ut under det gångna året. Välj det svar som bäst beskriver din situation för varje fråga. 

Loading form ...

Tolka poäng

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängen du fick. Riskgränserna för resultaten i den här testet har anpassats för män. 

Källa: Saunders JB, Aasland OG, Amundsen A, Grant M. Alcohol consumption and related problems among primary health care patients: WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption I. Addiction 1993; 88:349-362.

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, på finska) 

Hur kan Psykporten hjälpa?

Egenvårdsprogram

I egenvårdsprogrammet hittar du mer information och verktyg. I egenvårdsprogrammet finns bland annat videor, övningar med handledning samt tester. Du kan gå programmet i din egen takt och på tider som passar dig.

Nätterapi för överdriven alkoholkonsumtion

Nätterapi bygger på ett självständigt arbete på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.