Skip to main content

Nätterapi för cancersjuka

Den här nätterapin är i testfas och tills vidare tillgänglig endast på finska. I samband med att nätterapin lanseras officiellt kommer den svenskspråkiga versionen att bli tillgänglig för patienter.

Till dess hittar du ytterligare information om den här nätterapin på den finskspråkiga sidan.