Skip to main content

Remissanvisningar för yrkespersonal

Nätterapierna som produceras av Helsingfors universitetssjukhus (HUS) är effektiva lågtröskelbehandlingar för lindriga och medelsvåra psykiska störningar. Vilken läkare som helst i hela Finland kan skicka sin patient till nätterapi utan ett separat avtal eller en betalningsförbindelse.

Remissen förutsätter inte omfattande diagnostiserande undersökningar. Du sammanställer remissen på samma sätt som alla andra remisser till HUS specialiserade sjukvård. Varje nätterapi har noggrannare remissanvisningar, som presenteras på denna webbplats. Det är viktigt att remissen innehåller en beskrivning av patientens besvär, en diagnos som passar för nätterapi samt information om vilken nätterapi patienten remitteras till.

Alla nätterapier är tillgängliga på finska och svenska. För att remissen kan accepteras bör patienten förstå det språk som nätterapin använder sig av.

I regel kan man inleda behandlingen inom en vecka efter att remissen har anlänt. Hälso- och sjukvårdspersonal kan även göra en bedömning av lämpligheten av nätterapi genom distanskontakt med patienten.

Remissen till nätterapi är alltid en läkarremiss och en behandlingsordination av en läkare. Det är vanligt att olika organisationer frågar om något annat proffs inom hälso- och sjukvården än en läkare kan göra en remiss till nätterapi. I Finland skickas patienter till vård enligt en utvärdering gjord av en läkare samt en diagnos som fastställts av en läkare. Organisationer kan bestämma internt vem som antecknar remissen så länge som remissen baserar sig på en utvärdering och diagnos givna av en läkare. Den remitterande läkarens namn bör uppkomma på remissen även om remissen görs av en annan person med läkarens fullmakt.

Leveransadresser för remisserna

Elektroniska remisser

HUS
Remisslåda: Psykiatri, remisser
Meddelandekod: PSYKIATRI

Apottianvändare utanför HUS gör på vanligt sätt en remiss som skickas till HUS Psykiatri.

Remisser inom HUS görs genom att i patientens servicekontakt göra en remissorder till HUS Psykiatri. Helhetsansvaret för patientens vård överflyttas inte till nätterapienheten. Remisserna styrs via Psykiatrins remisscentral.

Pappersremisser

HUS
Psykiatri, remisser
PB 803
00029 HUS

fax. (09) 471 86221

Krypterad e-post

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Mer information

Mer information i frågor i anknytning till remisserna ges av Hermanni Pulkkinen, hermanni.pulkkinen@hus.fi

Är er vårdenhet intresserad av att höra mera om nätterapierna? 
Eero-Matti Gummerus, tfn 050 439 4112, eero-matti.gummerus@hus.fi

Överläkaren för nätterapi är Suoma Saarni.

Remissanvisningar

Det finns nätterapi för de vanligaste psykiska störningarna. Varje nätterapiprogram har egna remissanvisningar med noggranna kriterier för antagning och uteslutning av patienter:

Läs till näst