Laadukas aikataulu arkeen

Tämän osion tavoitteena on auttaa löytämään sopiva etäisyys oman elämän haasteisiin toimivien ratkaisujen löytämiseksi.


Laadukas aikataulu arkeen -osiosta voi olla sinulle apua jos kärsit jostain seuraavista oireista:
  • kyvyttömyys nauttia
  • ahdistuneisuus
  • levottomuus
  • uupumus
  • alakuloisuus
  • surumielisyys


Huom! Jos tunnet, että lisäapu olisi tarpeen ja netin avulla työskentely sopii sinulle, voit hakeutua nettiterapiaan​. Nettiterapiaan tarvitset lääkärin lähetteen.

 Tarkastele arjen toimintaasi

Erilaiset käyttäytymistavat, jotka periaatteessa ovat hyvää tarkoittavia ja loogisiakin, voivat hetkellisesti helpottaa uupunutta tai ahdistunutta mieltä, mutta ne voivat osoittautua pitkällä tähtäimellä toimimattomiksi. Osa tämän kaltaisista ratkaisuista voivat aiheuttaa mielialan heikkenemistä.

Lyhyen tähtäimen helpotusta voivat tarjota esim. ongelmien vatvonta tai tunteissa vellominen, liiallinen nukkuminen, kohtuuton tv-n katselu, mielipahan poistamiseen tähtäävä alkoholinkäyttö tai lohtusyöminen. Aluksi "pako maailmasta" voi tuntua hyvältä ratkaisulta, mutta pitkällä tähtäimellä passiivinen suhtautuminen ongelmiin aiheuttaa niiden kasaantumista ja neuvottomuutta. Yhtälailla, jos ongelmat pyörivät mielessä vellovana myrskynä, ahdistus lisääntyy ja tuloksena on niin ikään alakuloinen mieliala.

 Hyvinvointia arjen tasapainosta

Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää tarkastella arkea kokonaisuutena; Voimavaroja tuovien ja niitä kuluttavien tekijöiden tulee olla tasapainossa. Jos vaaka kallistuu voimavaroja syövien asioiden puolelle, keventyy vaa’an toinen puoli lähes automaattisesti ja mielihyvää tuovien asioiden määrä ja laatu heikkenevät.

Mielen hyvinvoinnin ja laadukkaan elämän edellytyksenä on, että elämän perustarpeet, kuten puitteet turvalliseen elämään, riittävä lepo ja tasapainoinen ravinto ovat riittävästi tyydytetty. Tästä lähtökohdasta voidaan lähteä toteuttamaan ns. ylempiä tarpeita, kuten yhteenkuulumista muiden ihmisten kanssa, itsensä toteuttamista jne.

 Tunne vahvuutesi, tiedosta rajasi

Elämänlaadun kasvattaminen ja tyytyväisen arjen saavuttaminen perustuu ihmisen kykyyn hyväksyä itsensä yksilönä. Ihmiset ovat erilaisia niin psyykkiseltä kuin fyysisitä kyvyiltään, voimavaroiltaan sekä lahjoiltaan. Tästä syystä liiallinen vertailu estää tyytyväisen elämän saavuttamista.

Tyytyväisen ja tasapainoisen elämän ylläpito on taitolaji, joka vaatii muuttuvien tilanteiden arviointia ja sopivassa määrin niihin reagointia. Yhtälailla tasapainon ylläpito vaatii moniin asioihin sopeutumista, ajoittain vaikeidenkin asioiden hyväksymistä ja liiallisen takertumisen välttämistä. Näin oma näky elämästä ei vastoinkäymisissä huku. Tasapainon ylläpito on välillä kuin laivan ohjaamista aallokossa. Kapteenin tulee nähdä päämäärä ja suunta, johon ohjata purttaan. Samalla hän kuitenkin reagoi sopivalla tavalla ja energialla muuttuviin olosuhteisiin, jotta päämäärä saavutetaan. Kamppailu olosuhteita vastaan niiden muuttamiseksi on toisinaan hyödytöntä. Sen sijaan olosuhteiden yläpuolelle asettuminen auttaa etäisyyden saavuttamista ja oikean toimintatavan arviointia. Etäisyys auttaa näkemään, mikä tilanteessa on oleellista ja mikä ei. Aikalisän käyttäminen on toisinaan hyödyllistä umpikujaan ajautuvassa tilanteessa. Aikalisä auttaa nousemaan tilanteeseen välittömästi liittyvien tunteiden ja ajatusten yläpuolelle ja saavuttamaan siten etäisyyttä ja laaja-alaista näkökulmaa haasteeseen.

 Harjo​itus tekee mestarin

Oman elämän valmentaja ohjaa lempeästi ja määrätietoisesti aktiviteettiin, joka tukee hyvinvointia ja tarpeen tullen laittaa jarrua liiaksi kiihtyvälle menolle. Valmentaja osaa tarpeeksi usein tarkastaa elämän suuntaa ja tehdä luovasti pitkän tähtäimen suunnitelmia hyvinvoinnin edistämiseksi.

Asioihin sopivaa etäisyyttä ottamalla voi havainnoida, mihin on tyytyväinen tai tyytymätön elämässään. Mitä kaipaa lisää? Mihin haluaisi kuluttaa vähemmän aikaa ja minkä haluaisi olevan toisin ajankäyttönsä ja päämääriensä suhteen?

Valmentaja voi arvioida, ovatko muutosta kaipaavat asiat, ihmiset tai toiminnot itsessään kuluttavia vai se tapa tai laajuus, jolla ne tällä hetkellä elämässä toteutuvat.

Voi olla, että joidenkin asioiden kohdalla huomataan, että periaatteessa toiminta, tapahtuma tai ihminen itsessään ei ole kuluttava, mutta se miten ja missä rajoissa yhteys omaan elämään toteutuu tällä hetkellä, ei ole tasapainossa tai edistä hyvinvointia.

Yhtä lailla ihmisen on tärkeää huomioida ne asiat, joihin ei voi vaikuttaa ja miten tällöin tulisi edetä omassa elämässään, mitä johtopäätöksiä ja valintoja tehdä pitkän tähtäimen hyvinvoinnin saavuttamiseksi.

 Kohtuus ja nautinto

Hyvään elämään kuuluvat nautinnot. Kohtuuden periaate maksimoi nautinnon laadun. Jos havainnoit tämänhetkistä elämääsi, onko siinä jokin tekijä, joka aiheuttaa sinulle liiallista takertumista ja siten ahdistusta tai uupumusta? Ilman kohtuuden periaatetta melkein mistä tahansa, hyvästäkin asiasta, voi muodostua riippa, joka ei enää anna mielihyvää. Jos tunnistat elämässäsi jonkun tällaisen tekijän, minkälaisia pieniä askeleita haluaisit ottaa saattaaksesi asian sinulle sopivaan mittasuhteeseen?

Toisinaan ihmiset lähtevät muuttamaan vaikkapa elämäntapojaan radikaalisti, kerralla mustalle listalle laitetaan esim. kahvi, sokeri, olut ja makkara. Osalle ihmisistä tämä sopiikin, mutta suurin osa hyötyy pienistä muutoksista vähitellen toteutettuna.

Maltilliset muutokset vaikkapa syömisessä, yksi ruoka-aine kerrallaan ei aiheuta tunnetta siitä, että loputkin mielihyvätekijät elämästä viedään.

Salliva ajattelu on aika usein toimivampi ja innostavampi, kuin askeettinen musta-valkoinen -suhtautumistapa, hyvä ja paha luettelon toteuttaminen​.

 Harjoitus: Suunnittele laadukas aikataulu arkeen

Tässä harjoituksessa suunnittelet aikataulun kuvitteelliselle asiakkaallesi. Saat nyt mahdollisuuden suunnitella toiveittesi mukaisen aikataulun, jossa toteutuu laadukas ja tasapainoinen arki.

Tee harjoitus oheisen PDF-tiedoston avulla. Voit tallentaa ja täyttää tiedoston, tulostaa sen tai käyttää sitä esimerkkinä ja tehdä vastaavan harjoituksen paperille.

Lataa täytettävä PDF-tiedosto


Huom! Jos haluat tallentaa PDF-harjoitukseen kirjoittamasi vastaukset, tallenna tiedosto ensin tyhjänä, ja avaa tiedosto sitten uudelleen käyttäen erillistä PDF-lukijaa (esim. maksuton Adobe Reader). Näin varmistat, että vastauksesi tallentuvat varmasti tiedoston uudelleen tallennuksen yhteydessä.