Skip to main content

Egenvårdsprogram

9. Ökad balans i vardagen

Det är viktigt att granska vardagen i sin helhet för att sedan kunna införa förändringar som ökar välbefinnandet. Det måste finnas en balans mellan de faktorer som ger och tar energi.

Ifall man kontinuerligt gör saker som tar energi utan att kompensera med saker som ger energi hamnar kroppen i obalans. Då minskar även de aktiviteter som ökar välbefinnandet.

Balans i vardagen ökar välbefinnandet

En förutsättning för psykiskt välbefinnande och ett gott liv är att de grundläggande behoven, såsom trygghet, tillräcklig vila och en balanserad kost, tillgodoses i tillräcklig grad.

När man har tillfredsställt de grundläggande behoven är det sedan möjligt att förverkliga så kallade högre behov, såsom tillhörighet med andra, självkänsla och självförverkligande.

För vem?

Du kan ha nytta av denna övning om du lider av något av följande symtom:

  • oförmåga att njuta av saker
  • ångest
  • rastlöshet
  • utmattning
  • nedstämdhet
  • sorgsenhet

Övning: Planera ett välfungerande vardagsschema

Mål

Du lär dig att sammanställa ett meningsfullt schema som främjar ditt välbefinnande och där fokus ligger på dina starka sidor.

Anvisning

I denna övning föreställer du dig i rollen som både en konsult för ett gott liv och som en kund.

Din uppgift är att verka som konsult för din kund – dvs. dig själv – och planera ett schema som främjar kundens välbefinnande och stärker hens starka sidor.

Din plan måste vara realistisk för att din konsultation ska ge resultat. Förändringar ska göras i lämplig grad och innehållet ska vara sådant att din kund klarar av och vill genomföra det.

I ditt arbete med att betjäna kunden ska du beakta kundens individuella behov och önskemål. Du kan inte planera ett strikt program som är svårt att genomföra eller som inte passar in i kundens vardag.

När schemat är klart, och båda är inställda på att följa det i en vecka, ska du boka in ett kontrollbesök i slutet av veckan. Anteckna denna tid till exempel i din mobiltelefon. Under besöket är det dags att reflektera över följande:

  • Har planen förverkligats?
  • Vilka har fördelarna och nackdelarna varit?
  • Behöver det göras förändringar för att planen ska kunna förverkligas även i fortsättningen?

Du kan göra övningen genom att till exempel använda anteckningsappen i din telefon, ett häfte eller pdf-mallen nedan.