Voimavarat

Tämän osion tavoitteena on auttaa löytämään henkilökohtaiset lahjasi, mielenkiinnon kohtesi ja kykysi osana voimavarakeskeistä elämää.

Voimavarakeskeisessä lähestymistavassa elämää suunnitellaan vahvuuksien varaan. Kun ihminen toteuttaa kykyjään, lahjojaan sekä henkilökohtaisia mielenkiinnon kohteitaan elämässään, hän panostaa asioihin, jotka tuottavat pitkäkestoista mielihyvää. Tästä syystä on tärkeää tiedostaa ja panostaa sellaisiin toimintoihin, joissa on luontaisesti hyvä ja joiden suorittaminen ei vaadi kohtuuttomia ponnistuksia. Ihminen kehittyy tutkimusten mukaan enemmän panostamalla olemassaoleviin vahvuuksiinsa ja kykyihinsä, kuin kehittämällä heikkouksiaan. Tästä syystä on hyvä ensi sijaisesti panostaa alueisiin, joissa on jo hyvä ja vahvojen alueiden kautta kehittää heikkouksiaan.


Tästä harjoituksesta voi olla sinulle apua jos kärsit jostain seuraavista oireista:
  • kyvyttömyys nauttia
  • ahdistuneisuus
  • levottomuus
  • uupumus
  • alakuloisuus
  • surumielisyys


Huom! Jos tunnet, että lisäapu olisi tarpeen ja netin avulla työskentely sopii sinulle, voit hakeutua nettiterapiaan​. Nettiterapiaan tarvitset lääkärin lähetteen.

 Mutta entä jos e​​n ole hyvä missään?

Jos tällä hetkellä olet alakuloinen tai uupunut, mielesi voi tuottaa ajatuksia, kuin vihollisen sensuurikanavalta. Nämä ajatukset voivat vaikuttaa hyvinkin tosiasiallisilta ja sekoittaa huomiosi sellaisiin iskulauseisiin, kuin: “En oikeastaan ole missään hyvä”, “minä epäonnistun kuitenkin", “en tiedä mikä minua kiinnostaa...” Nämä ajatukset ovat yleisiä ja kuuluvat alakuloisen tai ahdistuneen mielen luonteeseen, mutta on hyvä huomioida, että niiden sisältö ei edusta välttämättä lopullista totuutta. On hyvä arvioida näiden ajatusten paikkaansapitävyyttä. Etenkin sellaisten ajatusten, jotka lisäävät alakuloisuutta, syövät itseluottamusta tai nakertavat elämänlaatua.

Toisinaan on hyvä ottaa etäisyyttä nykyhetken ajatuksiin ja pohtia mielenkiinnon kohteita ja kykyjä laajemmassa mittakaavassa, miten yleensä tai ennen on nämä asiat nähnyt elämässään.

 Virran viemää

Uppoutumisen käsite tai ”flow”, on yhdysvaltalaisen psykologi Mihály Csíkszentmihályin tuottama. Sitä kuvaillaan tilana, jossa ihmisen toiminta ja ajattelu ovat harmoniassa. Uppoutuessaan ihminen on keskittynyt. Hänen ajatuksensa ja tuntemuksensa ovat toiminnan myötäisiä. Tällöin psyykkinen energia suuntautuu tekemiseen.

Flow-tila ilmenee toiminnoissa, joissa on päämäärä. Se ei ole rentoutumista tai passiivista vastaanottamista. Flow-tilassa henkilö on keskittynyt toimintaan ja ajantaju katoaa. Hän ei tarkkaile tai arvioi itseään. Flow-tilassa kyvyt ja tehtävän vaativuus ovat tasapainossa. Tehtävän edetessä henkilö saa välitöntä palautetta, joka ohjaa ja antaa kokemuksen tilanteen hallittavuudesta. Kokemus itse tehtävästä on jo palkitsevaa.

 Voimavarat

Tavoitteena on, että vain neljäsosa valveillaoloajastasi kuluisi pakollisiin velvoitteisiin, jotka eivät tuota mielihyvää tai ole vahvuuksiasi. Muuna aikana sinun tulisi panostaa toimintoihin, joissa olet jo hyvä tai jotka eivät vaadi ponnisteluita. Mikäli ajankäyttösi painottuu voimavaroja kuluttaviin asioihin, on sinun tarpeellista tarkastella ajankäyttöäsi ja arkeasi. Arkeen on sisällytettävä asioita, joista saat mielihyvää. Mielihyvä auttaa jaksamaan elämän velvoitteita.

”Sain uuden työtehtävän yksikössäni. Työtunnit liisivät. Nautin työstä ja minulla oli varma olo. Tehtävän päätyttyä tunsin onnistuneeni todella hyvin.”

-Pekka 28 v.

 Harjoitus: Listaa voimavarasi

Tässä harjoituksessa listaat voimavarasi.

Tee harjoitus oheisen PDF-tiedoston avulla. Voit tallentaa ja täyttää tiedoston, tulostaa sen tai käyttää sitä esimerkkinä ja tehdä vastaavan harjoituksen paperille.

Lataa täytettävä PDF-tiedosto


Huom! Jos haluat tallentaa PDF-harjoitukseen kirjoittamasi vastaukset, tallenna tiedosto ensin tyhjänä, ja avaa tiedosto sitten uudelleen käyttäen erillistä PDF-lukijaa (esim. maksuton Adobe Reader). Näin varmistat, että vastauksesi tallentuvat varmasti tiedoston uudelleen tallennuksen yhteydessä.