Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Finn dina inre styrkor

Enligt undersökningar mår man ofta bäst då man får göra saker man är bra på och är intresserad av.

Det är lättare att hantera livets avigsidor om man får göra meningsfulla saker samt vara en del av ett uppskattande socialt nätverk. Vi har flera djupt rotade allmänmänskliga behov, såsom att uppnå meningsfulla saker, upprätthålla nära relationer och kunna påverka sina angelägenheter.

Ett liv med fokus på inre styrkor

När man riktar sin uppmärksamhet på och utför saker som känns intressanta och som man är bra på, så förstärker man sin självuppfattning och sina styrkor.

När man inte behöver anstränga sig orimligt mycket för att kunna uppleva att man lyckas med och är bra på något, så leder detta till att man oftare kan uppleva välbefinnande i sitt liv.

För vem?

Denna övning kan hjälpa dig om du lider av något av följande symtom:

  • oförmåga att njuta av saker 
  • ångest
  • rastlöshet
  • utmattning
  • nedstämdhet
  • sorgsenhet

Övning: Lista dina inre styrkor

Mål

I denna övning listar du dina inre resurser. Du känner igen dina styrkor och använder dem på ett nytt sätt i vardagen.

Anvisning

Lista dina talanger och förmågor. Skriv ner även små saker som du kommer att tänka på.

Lista allt utan att filtrera eller värdera dig själv. Skriv ner de saker där du känner att du är stark eller som du har fått positiv respons för.

Observera att styrkor kan vara karaktärsdrag, inlärda färdigheter eller saker som naturligt intresserar dig.

Använd medvetet dina styrkor på ett nytt och kreativt sätt dagligen under följande vecka.

Gör övningen nedan eller med hjälp av den bifogade pdf-filen. Du kan också använda modellen som ett exempel och göra övningen på ett papper.

Mina starka sidor

Loading ...

Fundera på följande

Vilka är just dina personliga förmågor? Lista dina styrkor och använd dem!