Muutoksen edut ja haitat

Tämän osion tavoitteena on auttaa hahmottamaan, kuinka arvioida muutoksen kannattavuutta ja ylläpitää motivaatiota muutoksen toteuttamiseksi.


Muutoksen edut ja haitat -osiosta voi olla sinulle apua jos kärsit jostain seuraavista oireista:
 • kyvyttömyys nauttia
 • ahdistuneisuus
 • levottomuus
 • uupumus
 • alakuloisuus
 • surumielisyys


Huom! Jos tunnet, että lisäapu olisi tarpeen ja netin avulla työskentely sopii sinulle, voit hakeutua nettiterapiaan​. Nettiterapiaan tarvitset lääkärin lähetteen.

 Entä jos olen nyt menossa elämässäni raskaampaa vaihetta läpi?

Motivoitumista ohjaavat kyvyt, onnistumisen odotukset, mielenkiinnon kohteet ja uteliaisuus. Nämä ovat ominaisuuksia, joita esimerkiksi uupumus, ahdistus ja alakulo tehokkaasti laimentavat. Jos elämässäsi on tällä hetkellä raskaampi vaihde päällä, älä hämmenny, jos motivaatio mielekkäinäkin pitämiisi asioihin on juuri nyt kadoksissa.

Valitse niitä toimintoja, jotka ovat motivaatiolistallasi tällä hetkellä korkeimmalla. Motivaatio ei ole pysyvä tila. Se muuttuu ajan ja tilanteen mukaan. Motivaatio kasvaa, kun toiminta ja tavoitteet perustuvat henkilökohtaiseen valintaan. Onnistumisen kokemukset kasvattavat motivaatiota, joten pienetkin edistymisen askeleet on syytä tietoisesti huomioida ja sanoittaa. Motivaation luonteeseen kuuluu ailahtelu. Aika ajoin melkein joudutaan uudelleen arvioimaan melkein minkä tahansa toiminnan etuja ja haittoja sekä päämäärän mielekkyyttä. On varsin tavallista, että uutta toimintaa ei pystytä arvioimaan täysin realistisesti; Sen etuja ja haittoja tai toimivuutta. Vasta tietyn kokeiluvaiheen jälkeen todentuu asian todellinen luonne. Tämä kokeiluvaihe voi olla raskas. Se voi olla niukasti palkitseva ja sisältää epävarmuustekijöitä.

Toimintaa valitessa on hyvä pohtia omia mielenkiinnon kohteita, kykyjä ja voimavaroja. On hyvä huomioida, että yksinkertaisellakin tehtävällä on vaikutus psyykkiseen ja fyysiseen energiaan. Jos nyt kärsii alakuloisuudesta, on varsin luonnollista, että suoritustaso ei ole sama kuin normaali tilassa.

Toiminnan suunnittelussa on hyvä pohtia mm. seuraavia asioita:

 • Mitä toiminnalla halutaan saavuttaa ja miksi?
 • Mistä osatavoitteista kokonaistavoite koostuu?
 • Millaisia laadullisia (psyykkisiä, fyysisiä) voimavaroja tehtävän suorittamiseen tarvitaan?
 • Kuinka paljon voimavaroja tehtävä kuluttaa ja miten ne ovat suhteessa olemassaoleviin resursseihin?
 • Miten toimintaa ja sen tavoitteita arvioidaan?

On hyvä kysyä itseltään miksi oikeastaan olen valinnut tämän toiminnan? Edistääkö toiminta sellaisia päämääriä, joihin haluan sitoutua ja jotka koen mielekkääksi? Onko toiminta ns. rutiini- tai velvoite toiminta, joka on välttämätön tehdä ja jos on niin miksi? Jos toiminta ei ole edellisen kaltainen, onko valittu toiminta sellainen, jonka olen valinnut sisäsyntyisestä mielenkiinnostani ja kyvyistäni käsin? Edistääkö toiminta pitkällä tähtäimellä hyvinvointia ja teenkö sitä ihmisten kanssa, jotka edistävät voimavarojani?

"Aloin kokea mielihyvää enemmän, kun pysähdyin ja ryhdyin kyseenalaistamaan vanhoja tapojani ajatella ja toimia. Aloin tehdä ja nähdä asioita toisin."

- Kerttu, 40 v.

Toisille tämä on helpompaa kuin toisille. Useimmille vanhasta luopuminen tarkoittaa jonkin asteista turvattomuutta vanhojen rakenteiden murtuessa.​​​

 Harjoitus: Arvioi muutokset edut ja haitat

Tässä harjoituksessa arvioit nykyisen toiminnan hyödyllisyyttä ja muutoksen kannattavuutta. Harjoituksessa arvioidaan sekä ajattelutapaa että toimintaa.

Tee harjoitus oheisen PDF-tiedoston avulla. Voit tallentaa ja täyttää tiedoston, tulostaa sen tai käyttää sitä esimerkkinä ja tehdä vastaavan harjoituksen paperille.

Lataa täytettävä PDF-tiedosto


Huom! Jos haluat tallentaa PDF-harjoitukseen kirjoittamasi vastaukset, tallenna tiedosto ensin tyhjänä, ja avaa tiedosto sitten uudelleen käyttäen erillistä PDF-lukijaa (esim. maksuton Adobe Reader). Näin varmistat, että vastauksesi tallentuvat varmasti tiedoston uudelleen tallennuksen yhteydessä.